crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 988509

Disertation

Author: Protrka, Dorotea
Title: Kriptiranje komunikacije uz pomoć evolucijskih algoritama
( Encrypting communication with evolutionary algorithms )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Fakultet elektrotehnike i računarstva
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 01.07.
Year: 2018
Page: 23
Mentor: Jakobović, Domagoj
Keywords: genetsko programiranje, kriptografija, kodiranje, dekodiranje, simetri ˇcni kljuˇc, napadaˇc, suparniˇcko uˇcenje
( genetic programming, cryptography, encryption, decryption, symmetric key, attacker, adversarial learning )
Abstract:
Kriptografija je grana koja u raˇcunarstvu danas ima veliku ulogu: oˇcuvanje sigurnosti. Cilj je kriptografije onemogu´citi napadaˇcima komunikacije da proˇcitaju poruke koje idu komunikacijskim kanalom. To se radi uz pomo´c posebnih algoritama kriptiranja koji obiˇcne podatke tj. otvoreni tekst pretvaraju u kriptirane, neˇcitljive podatke. Kroz ovaj rad pokušala sam kriptografiju povezati sa evolucijskim algoritmom: genetskim programiranjem. Ono je jedan od algoritama koje po uzoru na odnose iz prirode traži rješenje zadanog problema. U ovom kontekstu problem je bio izraditi algoritam kriptiranja uz pomoc´ strukture stabla. Primitivi koji izgrad¯uju stablo inspirirani su nekim vec´ postojec´im algoritmima kriptiranja. Oni odred¯uju korake kriptiranja. Uz pomo´c evolucije i evolucijskih operatora, genetskim programiranjem iz iteracije u iteraciju tražimo bolja i bolja rješenja. Traženje algoritma kriptiranja ostvareno je na temelju suparniˇckog uˇcenja sudionika komunikacije. Sudionicima koji med¯usobno komuniciraju komunikacijskim kanalom cilj je održati svoju komunikaciju tajnom, tj. nerazumljivom i nemogu´com za dekripciju sudioniku koja nema kljuˇc. S druge strane, napadaˇc je sudionik koji sluša tu komunikaciju i ima za cilj dešifrirati ju. Razlika u odnosu na legitimne sudionike je ta što napadaˇc nema kljuˇc komunikacije. Zbog toga su definirane funkcije dobrote za rješenja sudionika tako da u sluˇcaju da napadaˇc jednostavno dekriptira poruku, sudionik koji ju je kriptirao ima umanjenu dobrotu i obrnuto. Sudioniku koji enkriptira takod¯er je bitno da onaj sudionik kojem šalje poruku može dekriptirati tu poruku. Zbog toga su njihove dobrote u pozitivnoj korelaciji. Na kraju, rezultati su pokazali da je neke parametre komunikacije mogu´ce optimirati da bi se dobila bolja komunikacija. To su prije svega skupovi primitiva koji se koriste pri izgradnji algoritma te duljina teksta.
Original language: hrv
Full paper text: 988509.ProtrkaDorotea.pdf (tekst priložen 8. Ožu. 2019. u 09:10 sati)
Contrib. to CROSBI by: Domagoj Jakobović (domagoj.jakobovic@fer.hr), 8. Ožu. 2019. u 09:10 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4