crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 235621

Journal

Authors: Tomičić, Željko
Title: Prilog istraživanju kronologije srednjovjekovnog groblja na položaju Lijeva bara u Vukovaru. Hommage a Vukovar
( Contribution to Research of Chronology of Mediaeval Cemetery at Lijeva bara site in Vukovar. Hommage a Vukovar. )
Source: Starohrvatska prosvjeta (0351-4536) 20 (1990); 111-189
Paper type: article
Keywords: srednjovjekovno groblje; lokalitet Lijeva bara
( mediaeval cemetery; Lijeva bara site )
Abstract:
Nakon kraćeg pregleda složene kronostratigrafske arheološke slike užeg areala Vukovara i njegova neposredna okruženja, autor u raspravi iznosi rezultate podrobnih istraživanja kronologije velikoga srednjovjekovnog groblja na položaju Lijeva bara. Analizom horizontalne stratigrafije, koja se temelji u podrobnom kartiranju pokretnog arheološkog inventara i praćenja obreda pokapanja, autor izdvaja pet uzastopnih faza posjedanja najvećeg groblja bjelobrdske kulture u međurječju Drave, Dunava i Save. Podrobnom komparacijom s grobljima na redove u Transdanubiji uspostavlja pouzdan vremenski okvir trajanja pokapanja od 10. do potkraj 11.st. U inventaru najranije faze posjedanja groblja autor prepoznaje materijalne dokaze prodora Mađara tijekom prve polovice 10.st, koji dovoodi u svezu sa zapisom anonimnog notara kralja Bele III o mađarskom osvajanju utvrde Vukovo. Fundus groblja na položaju Lijeva bara odraz je materijalne kulture pučanstva koje naseljava pogodni praporni plato iznad Dunava i u blizini tadanjeg ranosrednjovjekovnog protourbanog naselja slavenskog pučanstva organizira ukopište. Primjer Vukovara, nastalog na tisućljetnom supstratu, autor uspoređuje sa sinkronim protourbanim naseljima slavenskog svijeta nastalim uzduž europskih prometnica.
Project / theme: 6-02-256
Original language: HRV
Category: Znanstveni
Research fields:
History
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Prilog istraživanju kronologije srednjovjekovnog groblja na položaju Lijeva bara u Vukovaru. Hommage a Vukovar  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4