crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 387819

Journal

Authors: Šakić, Tomislav
Title: Zagorka i počeci hrvatske znanstvene fantastike
( Zagorka and the beginnings of Croatian science fiction )
Source: Neznana junakinja - nova čitanja Zagorke : radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe" u okviru Dana Marije Jurić Zagorke / Grdešić, Maša ; Jakobović Fribec, Slavica (ed). - Zagreb : Centar za ženske studije , 2008. 181-202 (ISBN: 978-953-6955-19-0).
Meeting: Znanstveni skup "Marija Jurić Zagorka - život, djelo, naslijeđe"
Location and date: Zagreb, Hrvatska, 30.11.-01.12.2007.
Keywords: Marija Jurić Zagorka; Crveni ocean; znanstvena fantastika; protoznanstvena fantastika; SF; utopizam
( Marija Jurić Zagorka; Crveni ocean; science fiction; proto-science fiction; SF; utopism )
Abstract:
Tekst nudi novo čitanje romana Marije Jurić Zagorke 'Crveni ocean' (Jutarnji list, 1918– 19), istovremeno prateći tekstualne tragove toga dvostruko marginaliziranog romana kako u kroatistici i sve prominentnijem (feminističkom) proučavanju Zagorkina opusa, tako i u oskudnoj znanstvenofantastičnoj kritici, budući da se roman redovito svrstavao u utopijske romane i, samim time, u početke hrvatske znanstvene fantastike. Međutim, novo čitanje otkriva da roman nije utopijskog ili distopijskog karaktera u formalnom smislu, nego da se utopijski karakter teksta razotkriva u Zagorkinu političkom projektu – završnim utopijskim vizijama i iskazima likovima, očito inspiriranima Oktobarskom revolucijom, i naglašenim angažiranim, lijevim političkim iskazima samoga pripovjedačkoga glasa. Ipak, fabula i motivi romana potvrđuju da se 'Crveni ocean' nalazi u samim počecima hrvatske znanstvene fantastike, tj. da je posrijedi klasični primjer proto-znanstvenofantastične proze – 'Crveni ocean' je avanturistička romansa špijunske tematike koja sadržava fantastične elemente koji je svrstavaju u proto-znanstvenofantastične podžanrove poput future war stories, sa strukturom tipičnom za Verneove 'voyages extraordinaires' i pod utjecajem Wellsove 'scientific romance', s pravim katalogom izuma i tehničkih naprava, što roman, kao i likovi genijalnih izumitelja, spaja i na tradiciju proto-znanstvenofantastičnih 'invention stories' i 'tales of science'.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: Domestic peer-review
Original language: HRV
Category: Znanstveni
Research fields:
Philology
Contrib. to CROSBI by: tsakic@lzmk.hr (tsakic@lzmk.hr), 1. Tra. 2009. u 09:48 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4