Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 146573

Zbornik radova

Autori: Herak Bosnar, Maja; Gall-Trošelj, Koraljka; Pavelić, Krešimir; Pavelić, Jasminka
Naslov: Utjecaj ektopične ekspresije gfp-Nm23-H1 na obrazac ekspresije gena u stanicama tumora glave i vrata
( The influence of the extopic expression of the gfp-Nm23-H1 on gene expression pattern in head and neck tumor cells )
Izvornik: Paediatria Croatica / Barišić, Ingeborg (ur.). - Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb , 2003. 4-4.
Skup: 3. hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem
Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 03-04.09.2003.
Ključne riječi: fuzijski protein gfp-Nm23-H1; transfekcija; DNA-mikročip
( fusion protein gfp-Nm23-H1; transfection; DNA-microchip )
Sažetak:
Gen nm23 otkriven je u stanicama melanoma miša slabog metastatskog potencijala te se u početku smatralo da se radi o supresoru metastaziranja. U zdravim stanicama proteinski produkt ovog gena ima ulogu nukleozid-difosfat-kinaze (NDPK), a funkcionalan je u obliku heksamera sastavljenog od dvije podjedinice, Nm23-H1 i Nm23-H2. Proteinu Nm23 pripisano je još nekoliko funkcija vezanih za proliferaciju i diferencijaciju stanica te rast i razvoj organizma. Cilj rada bio je ustanoviti obrazac ekspresije gena u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka, CAL27, u kulturi koje pojačano izražavaju nm23-H1. Time bi se dobio uvid u ulogu Nm23-H1 u stanici te utjecaj njegove pojačane ekspresije na poznate signalne puteve u stanici. U tu svrhu subklonirani su cjeloviti odsječci cDNA gena Nm23-H1 u vektor koji sadrži gen za zeleni fluorescentni protein (GFP). Dobivenim konstruktom transfecirane su stanice CAL 27 u kulturi te uspostavljeni stabilni klonovi koji konstitutivno eksprimiraju fuzijski protein GFP-nm23-H1. RNA izolirana iz takvih stanica, kao i iz kontrolnih stanica, analizirana je pomoću Affymetrix mikročip tehnologije. Analizom je ustanovljeno da je u stabilnim klonovima GFP-Nm23-H1 pojačano izraženo 138 gena, a 103 gena ima smanjenu ekspresiju. Rezultati će dalje biti analizirani uz pomoć odgovarajuće programske podrške.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Projekt / tema: 0098093, 0098095, 0098092
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Temeljne medicinske znanosti,Kliničke medicinske znanosti