Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 188446

Časopis

Autori: Barić, Renata
Naslov: Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante
( Motivational climate in sports teams: situational vs. dispositional determinants )
Izvornik: Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 78-79 (2005), 4-5; 784-805
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: motivacijska klima; ciljna orijentacija; trener; mladi sportaši; košarka; nogomet
( motivational climate; goal orientation; leadership; young athletes; basketball; football )
Sažetak:
Pretpostavke teorije postignuća u sportu govore da je motivacija funkcija dispozicijskih osobina pojedinca, ali i situacijskih karakteristika sportskog konteksta. Okolinski faktori predstavljaju sredstva koja pojedinac koristi za formiranje motivacijski relevantnih poticaja, a interpersonalni kontekst važan je faktor koji oblikuje sportaševu percepciju. Njihovo međudjelovanje determinira motivacijsku klimu. Nju čini niz faktora koji određuju ciljeve koje sportaš želi postići, vrednovanja i nagrađivanja njegovih stremljenja, te zahtjeva koje treba zadovoljiti. Postoje dva temeljna obrasca motivacijske klime: motivacijska klima usmjerena ka učenju i razvoju vještina i motivacijska klima usmjerena ka demonstraciji superiorne izvedbe i rezultatu. Pretpostavlja se da dispozicijski (ciljna orijentacija) i situacijski faktori (trenerovo rukovodeće ponašanje) djeluju na formiranje motivacijske klime, što se pokušalo ispitati u ovom radu. Problemi ovog rada bili su utvrditi relacije ciljne orijentacije sportaša te trenerova rukovodećeg ponašanja s aspektima percipirane motivacijske klime u dva sporta, te ispitati mogućnost predviđanja dimenzija motivacijske klime na osnovi individualnih procjena ciljne orijentacije sportaša i na osnovi procjena trenerovog ponašanja na osnovi procjena mladih hrvatskih košarkaša i nogometaša. Hijerarhijska regresijska analiza pokazuje da su za predikciju motivacijske klime usmjerene ka učenju i razvoju sportskih vještina važniji situacijski faktori od dispozicijskih), dok za predikciju motivacijske klime usmjerene ka izvedbi i postizanju rezultata vrijedi obrnuto.
Projekt / tema: 0034211
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Current Contents Connect (CCC)
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante