Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 211995

Disertation

Author: Rudvald, Darko
Title: Propagacija radio-signala u mobilnim vezama
( Radio-signal propagation in mobile communication )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Elektrotehnički fakultet
University: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Location: Osijek
Date: 02.07.
Year: 2003
Page: 139
Mentor: Rimac-Drlje, Snježana
Keywords: mobilne komunikacije; propagacija radio vala; GSM; UMTS
( mobile communications; radio wave propagation; GSM; UMTS )
Abstract:
Digitalni mobilni komunikacijski sustavi doživjeli su zadnjih godina ekspanziju i s obzirom na broj korisnika, ali i s obzirom na broj usluga koje nude. Da bi se osigurala visoka kvaliteta prijenosa informacije potrebno je pažljivo projektirati mrežu baznih postaja vodeći računa o specifičnostima propagacije radio-vala u mobilnim vezama. U radu su opisani parametri GSM sustava i elementi i građa GSM mreže. Dan je pregled novog mobilnog sustava UMTS. Detaljno su obradiđeni uvjeti propagacije radio-signala kod mobilnih veza, te prikazani modeli propagacije koji se koriste kod projektiranja veza i mobilnih mreža. Primjenom programa DCSS simulirani su različiti uvjeti propagacije, te je analiziran utjecaj refleksija na kvalitetu prijemnog signala.
Project / theme: 0165112
Original language: hrv
Research fields:
Electrical engineering