Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 233980

Zbornik radova

Autori: Domijan, Dražen; Šetić, Mia
Naslov: Model semantičkog pamćenja zasnovan na teoriji adaptivne rezonance
( Model of Semantic Memory Based on a Theory of Adaptive Resonance )
Izvornik: XVII. dani Ramira i Zorana Bujasa : knjiga sažetaka = 17th Ramiro and Zoran Bujas’ Days : = abstracts / Kamenov, Željka ; Jelić, Margareta ; Jokić Begić, Nataša (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet , 2005. 44-44 (ISBN: 9531752419).
Skup: Dani Ramira i Zorana Bujasa (17 ; 2005)
Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 15.-17.12.2005.
Ključne riječi: semantičko pamćenje; perceptivna simulacija; neuronske mreže; teorija adaptivne rezonance
( semantic memory; perceptual simulation; neural networks; adaptive resonance theory )
Sažetak:
Novija psiholingvistička istraživanja pokazuju da se tokom semantičke obrade riječi ili rečenica aktiviraju perceptivne reprezentacije povezane s njima. Zwaan i suradnici (2001 ; 2002) su u nizu eksperimenata pokazali da se tokom slušanja rečenica formira perceptivni model situacije opisane u rečenici. Također su pokazali da se riječi različito brzo obrađuju ovisno o sukladnosti njihove prostorne prezentacije s njihovim značenjem (Zwaan i Yaxley, 2003). Šetić (2005) je pokazala da se riječi za životinje različito obrađuju ovisno o tome da li su prezentirane u dijelu vidnog polja gdje životinje obično susrećemo. U svrhu modeliranja (objašnjenja) opisanih rezultata predložena je modifikacija teorije adaptivne rezonance. Teorija adaptivne rezonance je rekurentna neuronska mreža sa dva sloja neurona i kontrolnim mehanizmom za detekciju novosti. Prvi sloj neurona registrira perceptivna obilježja podražaja, a drugi sloj predstavlja kategoriju kojoj podražaj pripada. Kontrolni mehanizam se aktivira kada dolazi do nepodudaranja aktivacije u dva sloja i resetira aktivnost cijele mreže kako bi se pokrenuo novi ciklus aktivacije i traženja adekvatnije kategorije. Predložena modifikacija mreže omogućava da se drugi sloj neurona aktivira prije prvog sloja i da ga pripremi prije prezentacije podražaja. Neuronska mreža je implementirana kao sustav nelinearnih diferencijalnih jednadžbi koje su numerički riješene. Kompjuterske simulacije su pokazale da neuronska mreža brže konvergira ka fiksnoj točki kada perceptivna obilježja u prvom sloju odgovaraju danom konceptu u drugom sloju mreže. Međutim, kada se aktivirani koncept u drugom sloju ne podudara sa aktivacijom obilježja u prvom sloju, dolazi do aktiviranja kontrolnog mehanizma koji resetira cijelu mrežu što produžuje vrijeme potrebno za konvergiranje ka fiksnoj točki odnosno za reagiranje na podražaj. Na taj način uspješno su simulirane razlike u vremenu reakcije u istraživanjima Zwaana i suradnika i Šetić.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Projekt / tema: 0119265
Izvorni jezik: hrv
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija