Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 248018

Journal

Authors: Rimac-Drlje, Snježana; Rupčić, Slavko
Title: Utjecaj impulsnog šuma na kvalitetu prijenosa QAM signala u uvjetima fedinga
( The impulsive noise influence to the QAM signal quality in a fading environment )
Source: Zbornik radova 40. skupa KOREMAZagreb : Korema , 1995. 101-104.
Meeting: 40. jubilarni godišnji skup KoREMA
Location and date: Zagreb, Hrvatska, 19-21.04.1995.
Keywords: impulsni šum; feding usljed višestrukog prostiranja; QAM modulacija
( impulsive noise; multipath fading; QAM modulation )
Abstract:
U radu je dan proračun vjerojatnosti greške za 64 i 256 QAM sustave pod utjecajem Gaussovog i impulsnog šumau uvjetima bez gedinga, te u uv jetima fedinga uslijed višestrukog prostiranja. Analizirana je vjerojatnost pogreške QAM sustava u ovisnosti o odnosu snaga signala i šuma, sa odnosom snaga Gaussovog šuma i impulsnog šuma kao parametrom.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: Domestic peer-review
Original language: eng
Category: Znanstveni