Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 248114

Journal

Authors: Mahmutćehajić, Rusmir; Rimac-Drlje, Snježana
Title: Problem frekventne ovisnosti transformacione matrice u proračunavanju prijelaznih pojava na kabelskim sustavima
( The problem of the frequency dependance of the transformation matrix in the study of the transient states in cable systems )
Source: Energija (0013-7448) 40 (1991), 1; 37-45
Paper type: article
Keywords: prijelazne pojave; kabelski sustavi; transformaciona matrica; karakteristična i kritična frekvencija
( transients states; cable systems; transformation matrix; characteristic and critical frequency )
Abstract:
U članku su dani kriteriji i načini proračunavanja prijelaznih pojava na kebelskim sustavima korištenjem programa za digitalno simuliranje koji se osnivaju na tehnikama vremenske domene. Naime, frekventna ovisnost transformacione matrice ima područja u kojim a je matrica gotovo konstantna. Na osnovi uvida u dominantnu frekvenciju koja karakterizira razmatranu prijelaznu pojavu i karakterističnu i kritičnu frekvenciju mogu se točno utvrditi kriteriji kada transformacijska matrica i karakteristična impedancija mogu biti pretpostavljene konstantnim. Prikazana je primjena navedenih kriterija za slučaj sklopne prijelazne pojave na kabelskom sustavu.
Original language: hrv
Category: Znanstveni
Research fields:
Electrical engineering
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Problem frekventne ovisnosti transformacione matrice u proračunavanju prijelaznih pojava na kabelskim sustavima