Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 252900

Book

Editor/s: Prijić - Samaržija, Snježana
Title: Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci
( Ethical code of Rijeka University )
Type of book: Etčki kodeks
Publisher: Sveučilište u Rijeci :
City: Rijeka
Year: 2004
Page: 31
ISBN: 953-219-194-1
Keywords: etički kodeks; akademska sloboda; ljudska prava i dostojanstvo; profesionalno ponašanje; diskriminacija; uznemiravanje; objektivnost; sukob interesa
( ethical code; academic freedom; human rights and dignity; professional behavior; discrimination; harassment; objectivity; conflict of interest; )
Abstract:
Etički kodeks je skup normi kojima Sveučilište u Rijeci nastoji afirmirati i promicati osjetljivost za vrijednosti ljudskih prava, dostojanstva osobe, akademske autonomije te općenito etičkog i profesionalnog ponašanja specifičnog za sveučilišnu djelatnost.
Original language: HRV
Category: Ostalo
Research fields:
Philosophy