Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 252920

Journal

Authors: Prijić - Samaržija, Snježana
Title: Uvod v razpravo o splavu
( Introduction to the dabate about abortion )
Source: Analiza (1408-2969) 1 (1997), 2; 124-135
Paper type: article
Keywords: splav; pravice žensk; status fetusa; morala; odgovornost
( abortion; women's rights; status of fetus; moral; responsibility )
Abstract:
J.J. Thomson zagovarja liberalno stališče ali tako imenovano stališče "za izbiro", po katerem je splav v določenih okoliščinah moralno dopusten. V prispevku bomo podrobneje pretehtali stanje razprave o dveh glavnih vprašanjih, tj., o statusu fetus in o pravicah ženske, umestili stališče J.J. Thomson v prostor globalne razprave o splavu in na koncu na kratko prikazali temeljne smeri kritike stališč J.J. Thomson.
Original language: SLV
Category: Znanstveni
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Uvod v razpravo o splavu