Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 269724

Zbornik radova

Autori: Bartolić, Branka; Vulić-Prtorić, Anita
Naslov: Konstrukcija i validacija upitnika agresivnosti za djecu i adolescente
( Questionnaire of Agression for Children and Adolescent - Construction and Validation )
Izvornik: 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - Ljudski potencijali kroz životni vijek - Knjiga sažetaka / Jeličić, Jasminka ; Lopižić, Josip ; Lugović, Gina ; Sušanj, Zoran (ur.). - Vodice : Hrvatsko psihološko društvo , 2006. 15.
Skup: 14. godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Mjesto i datum: Vodice, Hrvatska, 25.-28.10.2006.
Ključne riječi: agresivnost; djeca; adolescenti
( agression; children; adolescent )
Sažetak:
Polazište: Agresivno ponašanje mogli bismo definirati kao « svaku reakciju (fizičku ili verbalnu) izvedenu s namjerom da se nekom drugom nanese šteta ili povreda bilo koje vrste, bez obzira da li je ta namjera do kraja realizirana.» (prema Žužul, 1989, str. 49). U suvremenim dijagnostičkim sustavima blaži oblici agresivnog ponašanja u obliku negativističkog, prkosnog ponašanja kod kojeg još uvijek ne dolazi do kršenja temeljnih prava drugih osoba i socijalnih normi, opisuju se u okviru Poremećaja sa suprotstavljanjem i prkošenjem, dok se agresivno i delikventno ponašanje opisuje se u okviru Poremećaja ophođenja (DSM-IV). Istraživanja su pokazala kako je agresivnost u djetinjstvu povezana s maloljetničkom delinkvencijom i kriminalitetom u odrasloj dobi, školskim neuspjehom i preranim napuštanjem školovanja, zloporabom droga, maloljetničkim trudnoćama, nezaposlenošću, nasiljem u partnerskim i obiteljskim vezama te drugim nepovoljnim razvojnim ishodima (prema Keresteš, 2006). Pri procjeni agresivnog ponašanja u djetinjstvu i adolescenciji podaci se prikupljaju iz više izvora, a važan dio procjene svakako bi trebalo biti i prikupljanje informacija od samog ispitanika i to pomoću objektivnog mjernog instrumenta, odnosno upitnika agresivnosti koji je namijenjen upravo djeci i adolescentima. Cilj: Konstrukcija i validacija Upitnika agresivnosti za djecu i adolescente, te utvrđivanje povezanosti rezultata dobivenih na ovom upitniku s rezultatima na Skali agresivnosti AG (Keresteš, 1999) i Skali hiperaktivnosti HIP (Vulić-Prtorić, 2006). Metoda: Uz Upitnik agresivnosti za djecu i adolescente korištena je i Skala agresivnosti AG (Keresteš, 1999) te Skala Hiperaktivnosti – Impulzivnosti – Pažnje – HIP (Vulić-Prtorić, 2006). Rezultati: Konstruiran je Upitnik agresivnosti za djecu i adolescente koji se sastoji od 24 čestice, te sadrži dvije subskale – Prkošenje i suprotstavljanje i Ophođenje. Upitnik pokazuje visoku pouzdanost tipa unutarnje konzistencije (Cronbach alpha= 0, 912), a njegove ostale metrijske karakteristike također su zadovoljavajuće. Rezultati na Upitniku agresivnosti za djecu i adolescente pokazali su se značajno povezanima s rezultatima na Skali AG (Keresteš, 1999) (r=0, 79), kao i s rezultatima na Skali HIP (Vulić-Prtorić, 2006) (r=0, 60). Zaključak: Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da Upitnik agresivnosti za djecu i adolescente ima zadovoljavajuće psihometrijske kvalitete, te da će njegovo korištenje pridonijeti poboljšanju kliničke procjene i istraživanjima na ovom području.
Vrsta sudjelovanja: Poster
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Nema recenziju
Projekt / tema: 0070012
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Ostalo
Znanstvena područja:
Psihologija