Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 326140

Disertacija

Autor: Tičinović Kurir, Tina
Naslov: Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju jetre štakora: biokemijska i imunohistokemijska analiza
( The effect of hyperbaric oxygenation upon rat liver regeneration: biochemical and immunohistochemical analysis )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Medicinski fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Splitu
Mjesto: Split
Datum: 12.03.
Godina: 2007
Stranica: 74
Mentor: Markotić, Anita
Ključne riječi: djelomična hepatektomija. hiperbarična oksigenacija; imunohistokemija; patobiokemija glikosfingolipidnih antigena
( partial hepatectomy; hyperbaric oxygenation; immunohistochemistry; pathobiochemistry of glycosphingolipid antigens )
Sažetak:
Ciljevi ovog istraživanja bili su: 1) usporediti učinak hiperbarične oksigenacije (HBO) primijenjene pred i nakon djelomične hepatektomije (DH) na proces regeneracije jetre u štakora ; i 2) imunohistokemijskim metodama analizirati sadržaj i raspodjelu gangliozida u regenerirajućoj jetri štakora ovisno o vremenu izlaganja hiperbaričnom kisiku, prije ili poslije zahvata djelomične hepatektomije. Uspoređivane su tri skupine štakora (n=10). PredHBO skupina izlagana je prije djelomične hepatektomije 100%-tnom kisiku pri 2 atm, 45 min/dan, tijekom tri dana. NonHBO skupina nije izlagana HBO prije djelomične hepatektomije i oporavljala se pri normalnim uvjetima. PostHBO izlagana je HBO nakon djelomične hepatektomije, tijekom 3 dana (45min/dan). Štakori su žrtvovani 54 h nakon 15%-tne djelomične hepatektomije, izmjerena je masa tijela i masa jetre, određene su serumske razine aspartat aminotransaminaze (AST), alanin aminotransaminaze (ALT) i albumina. U ostatnoj jetri izmjerena je koncentracija lipidnih peroksida, prikazana kao koncentracija malonildialdehida, a građa tkiva jetre analizirana je svjetlosnom mikroskopijom. PredHBO skupina pokazala je značajni porast u započinjanju procesa regeneracije jetre 54 h nakon djelomične hepatektomije. Omjer mase jetre/masa tijela bio je 0, 0618± 0, 0084 g/g u predHBO skupini u usporedbi s 0, 0517± 0, 016 g/g u nonHBO skupini (p=0, 016). Također, predHBO skupina pokazala je bolju jetrenu funkciju (vrednovanu najnižom serumskom razinom AST i ALT), značajno smanjenje razine serumskih albumina, najnižu koncentraciju lipidnih peroksida (p<0, 001 nasuprot nonHBO i postHBO skupini) te je analiza svjetlosnom mikroskopijom pokazala građu jetrenih lobulusa predHBO skupine najbližu pravilnoj građi jetre. Ovi rezultati upućuju na povoljne učinke predobrade s HBO na regeneraciju jetre nakon djelomične hepatektomije. Istraživanje u studiji 2 izvedeno je na istom modelu štakora. Fiksirani rezovi jetre analizirani su pomoću konfokalne mikroskopije nakon bojanja s primarnim protutijelima na pet različitih gangliozida: GM3(Neu5Ac), GM3(Neu5Gc), nLc4Cer, GM2(Neu5Ac) i GalNAc-GM1b ; s ili bez permeabilizacije. Obojenje s GM3(Neu5Ac) pokazalo je značajnu razliku između skupina. Nakon peremabilizacije organskim otapalom protu-GM3(Neu5Ac) protutijelo obojilo je perinuklearnu regiju hepatocita samo kod predHBO skupine. Imunobojanja protutijelima na GM3(Neu5Gc) i nLc4Cer rezultirala su sličnim intenzitetom obojenja kod svih ispitivanih skupina, dok je imunobojanja s GM2 i GalNAc-GM1b protutijelima bilo vrlo teško detektirati. Zaključno, povoljni učinak predHBO obrade na regeneraciju jetre mogao bi biti posredovan porastom sadržaja gangliozida GM3(Neu5Ac) u perinuklearnoj regiji hepatocita.
Projekt / tema: 216-2160133-0066
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Temeljne medicinske znanosti,Kliničke medicinske znanosti
Upisao u CROSBI: Anita Markotić (anita.markotic@mefst.hr), 25. Ožu. 2008. u 13:22 sati