Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 330739

Zbornik radova

Autori: Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir; Avsec, Andreja
Naslov: Emocionalna kompetentnost i petofaktorski model strukture ličnosti
( Emotional competence and the BigFive )
Izvornik: Prevencija - (re)habilitacija - psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost / Lopižić, Josip (ur.). - Zagreb : Naklada Slap , 2007. 57-57.
Skup: 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Mjesto i datum: Cavtat, Hrvatska, 14-17.11.2007.
Ključne riječi: emocionalna inteligencija; emocionalna kompetentnost; UEK-45; petofaktorski model ličnosti
( emotional intelligence; emotional competence; ESCQ-45; BigFive )
Sažetak:
Nekoliko je modela emocionalne inteligencije koji čine teorijski okvir za konceptualizaciju ovog konstrukta. Iako različiti, modeli nisu u kontradikciji, već uzimaju pomalo različitu perspektivu i pogled na emocionalnu inteligenciju. U skladu s time, emocionalna inteligencija se može proučavati kao crta ličnosti (trait EI) i ispitivati upitnicima ili kao sposobnost (ability EI) i ispitivati testovima (Pertrides i Furnham, 2000). Prema autorima (Pertrides i Furnham, 2001) ove dvije vrste EI predstavljaju dva međusobno različita konstrukta, a ne samo različite načine mjerenja istog konstrukta. Emocionalna inteligencija kao crta ličnosti obuhvaća ponašajne dispozicije te percepciju i procjenu vlastitih sposobnosti. Iako se mjere samoprocjene kritiziraju i često smatraju previše subjektivnima, istraživanja pokazuju da su one valjane i imaju zadovoljavajuće psihometrijske karakteristike (O’ Connor i Little, 2003). Jedna od osnovnih zamjerki upitnicima EI je njihova prevelika povezanost s upitnicima ličnosti. Cilj našeg istraživanja bio je ispitati povezanost između Upitnika emocionalne kompetentnosti (Takšić, 2002), koji uključuje skale Uočavanje i razumijevanje emocija, Izražavanje i imenovanje te Regulacije i upravljanje emocijama i Upitnika petofaktorskog modela ličnosti (Kardum i Smojver, 1993), na hrvatskom i slovenskom uzorku studenata. U istraživanju je sudjelovalo 271 studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Rijeci i 184 studenata sa Sveučilišta u Ljubljani. Rezultati istraživanja upućuju na postojanje umjerene povezanosti skala emocionalne inteligencije i osobina ličnosti iz petofaktorskog modela, na oba uzorka ispitanika. Najviša korelacija dobije se s osobinama ekstravezije i otvorenosti. Osoba sa visokom samo-procjenom emocionalne inteligencije postiže više rezultate na skali ekstraverzije, otvorena je za iskustva te postiže više rezultate na skali savjesnosti. Donekle je više emocionalno stabilna i ima više rezultate na skali ugodnosti. Osobine ličnosti objašnjavaju od 20 do 40% objašnjene varijance emocionalne inteligencije, što ukazuje na diferencijalnu valjanost korištenog upitnika emocionalne inteligencije i razliku emocionalne inteligencije kao osobine ličnosti od ovog modela ličnosti. Procesiranje emocionalnog iskustva uključuje i specifične sposobnosti i određene osobine ličnosti. I sposobnosti i osobine ličnosti, a najvjerojatnije i njihova kombinacija, važni su za mogućnost predviđanja stvarnih životnih ishoda, što je kriterij kojemu emocionalna inteligencija upravo i teži (McCrae, 2000).
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Projekt / tema: 009-0342618-2657
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Upisao u CROSBI: trukavina@ffri.hr (trukavina@ffri.hr), 24. Tra. 2008. u 11:59 sati