Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 331289

Časopis

Autori: Mihaljević, Milan
Naslov: Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st.
( Verb Forms in Croatian Glagolitic Fragments from the 12th and 13th Centuries )
Izvornik: Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu (0583-6255) 56-57 (2008); 333-349
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik; hrvatskoglagoljski fragamenti 12. i 13. st.; glagolski oblici
( Croatian Church Slavonic language; Croatian glagolitic fragments from the 12th and 13th centuries; verb forms )
Sažetak:
U članku se opisuju glagolski oblici u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima. Stanje se uspoređuje s onim u kanonskim starocrkvenoslavenskim tekstovima i u hrvatskom jeziku kako bi se odredilo koje se stare pojave dobro čuvaju i što se promijenilo. Utvrđeno je da je stanje gotovo u cijelosti jednako onomu u kanonskim tekstovima. Utjecaj hrvatskoga govornog jezika znatniji je na glasovnoj razini, a vrlo malen na morfološkoj. U prezentu su samo tri primjera zamjene crkvenoslavenskih nastavaka hrvatskima, sva tri primjeri otpadanja završnoga -t u 3. licu jednine. Brojni su primjeri asigmatskog aorista, a rijetki oblici sekundarnoga (drugoga) sigmatskog aorista. U imperativu je uočljiva tendencija širenja formanta -ê - i na glagole i-konjugacije u množini i dvojini, što pokazuje da je jat u tim brojevima postao opća oznaka imperativa. Dobro se čuvaju i stari kondicionalni oblici, u čemu je vjerojatno važan čimbenik i stanje u čakavskim govorima koji su sve do danas sačuvali te oblike. Kao ni u kanonskim tekstovima, nije usustavljen jedinstven način tvorbe futura. U tvorbi participa čuvaju se stari obrasci. Samo su tri primjera analoškog širenja formanta -uĉ - na nominativ jednine muškog roda kod aktivnoga participa prezenta. Participi se rabe i u participskoj i u pridjevskoj službi i sklanjaju se jednako kao i pridjevi.
Projekt / tema: 090-0900998-0995
Izvorni jezik: hrv
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Filologija
URL cjelovitog teksta:
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st.
Upisao u CROSBI: mihalj@stin.hr (mihalj@stin.hr), 25. Tra. 2008. u 14:19 sati