Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 331558

Časopis

Autori: Ricijaš, Neven; Huić, Aleksandra; Branica, Vanja
Naslov: Zadovoljstvo studijem i samoprocjena kompetentnosti studenata nekih pomagačkih profesija
( Satisfaction with Education and Self-Evaluation of Students' Competency in Helping Professions )
Izvornik: Revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 42 (2006), 2; 51-68
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: kompetencije; psihosocijalni rad; studij; socijalna pedagogija; socijalni rad; psihologija
( competencies; psychosocial work; study; social pedagogy; social work; psychology )
Sažetak:
U radu su izneseni rezultati preliminarnog ispitivanja zadovoljstva studijem, interesa i samoprocjene kompetentnosti studenata nekih pomagačkih struka za budući psihosocijalni rad. Cilj istraživanja bio je usporediti studente tri pomagačke struke (socijalna pedagogija, psihologija i socijalni rad), s obzirom na njihovu percipiranu kompetentnost za budući psihosocijalni rad te dobiti uvid u stupanj zadovoljstva općim i specifičnim znanjima i vještinama stečenim tijekom studija i obveznom studentskom praksom. Ukupno je ispitano 227 studenata četvrtih godina (dvije generacije), od čega 88 studenata psihologije, 80 studenata socijalnog rada, te 59 studenata socijalne pedagogije. Prikupljeni su podaci o zadovoljstvu općim i specifičnim znanjima i vještinama stečenima na fakultetu, studentskoj praksi, volontiranju te pojedinim interesima za budući rad, a primijenjena je i preliminarna verzija skale percipirane kompetentnosti za budući psihosocijalni rad u praksi. Sudionici su procjenjivali koliko su sigurni da profesionalno/uspješno mogu obavljati pojedine aktivnosti vezane uz psihosocijalni rad (zajedničke stručnjacima sve tri ispitivane struke). Osim toga, primijenjena je i skala percipirane nekompetentnosti (Bezinović, 1988). Rezultati pokazuju kako su studenti uglavnom zadovoljni općim i specifičnim znanjima i vještinama stečenima na fakultetu, iako među studijskim grupama postoje i neke razlike. Od ukupnog broja studenata, njih 47% bilo je ili jest uključeno u neki oblik volonterskog rada, te smatraju kako im je to iskustvo omogućilo stjecanje novih vještina za rad. Faktorskom analizom skale percipirane kompetentnosti za budući psihosocijalni rad u praksi dobiveno je četiri faktora: (1) neposredan rad u praksi, (2) grupni rad/preventivni programi, (3) empatija i uspostavljanje odnosa te (4) primjena teorijskih znanja u praksi. U radu su komentirane razlike između navedene tri studijske grupe s obzirom na njihovo zadovoljstvo stečenim znanjima i vještinama, volontiranje te percepciju kompetentnosti za budući rad.
Projekt / tema: 013-0000000-2630, 066-0661686-1431
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija,Pedagogija,Socijalne djelatnosti
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Zadovoljstvo studijem i samoprocjena kompetentnosti studenata nekih pomagačkih profesija
Upisao u CROSBI: vbranica@pravo.hr (vbranica@pravo.hr), 26. Tra. 2008. u 08:28 sati