Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 408092

Disertation

Author: Niseteo, Tena
Title: Određivanje kafeina i klorogenske kiseline u napicima kave
( Determination of caffeine and chlorogenic acid in coffee brews )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 02.07.
Year: 2008
Page: 99
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: Antioksidacijski kapacitet; HPLC; Kafein; Kava; Klorogenska kiselina; Polifenoli
( Antioxidant capacity; Caffeine; Chlorogenic acid; Coffee; HPLC; Polyphenols )
Abstract:
Posljednjih godina veliko zanimanje znanstvenih istraživanja usmjereno je na kavu kao bogati izvor biološki aktivnih spojeva (polifenoli, metilksantini i melanoidini) koji zbog visokog antioksidacijskog kapaciteta pokazuju pozitivne učinke na ljudsko zdravlje. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti kvalitativni i kvantitativni sastav polifenola i metilksantina u različito pripremljenim uzorcima kave (crne kave, kave s mlijekom i bijele kave) i instant « cappuccina» te odrediti njihov antioksidacijski kapacitet odreñ en ABTS i FRAP metodama. Udjel ukupnih fenola i antioksidacijski kapacitet odreñ eni su spektrofotometrijski, a kafein i klorogenska kiselina (3-CQA, 4-CQA i 5-CQA) detektirani su HPLC metodom. Najveći udjel ukupnih fenola, klorogenske kiseline i kafeina odreñ en je u instant kavama. Dodatkom mlijeka udjel ispitivanih biološki aktivnih spojeva u svim napicima opada, a sukladno tome i antioksidacijski kapacitet. Udjel kafeina i kolorogenske kiseline značajno se povećava podgrijavanjem pripravljenih napitaka kave.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: abelscak@pbf.hr (abelscak@pbf.hr), 8. Lip. 2009. u 16:52 sati