Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 410708

Journal

Authors: Čunčić, Marica
Title: Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stojeća
( A new reading of the Croatian Glagolitic Konavle Inscription from the 11th century )
Source: Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu (0583-6255) 2009 (2009), 59; 123-133
Paper type: article
Keywords: hrvatski glagoljski Konavoski natpis ; 11. st. ; novo čitanje
( Croatian Glagolitic Konavle inscription ; 11th century ; new reading )
Abstract:
Čitanje Konavoskoga natpisa objavili su 2001. godine Niko Kapetanić i Mateo Žagar. Ovi autori prvi dio najjužnijega hrvatskog natpisa čitaju na sljedeći način: [is]kl[e]sa goneslavo gospoinъ i stavljaju ga u 11. st. Godine 2005. Gordana Tomović je prvi dio natpisa pročitala: ê kl[i]sa(r)hъ ne sl(ê )pacъ ho(ž)d(ъ ) bos nъ i pretpostavlja da je to srpski natpis iz 13. st. M. Žagar ponovno objavljuje 2009. god. čitanje iz 2001. Autorica ovoga članka donosi novo čitanje prvoga dijela natpisa koje glasi: ê kl[e]sa to na slê po to ê koinъ odnosno ja klesa to na slijepo, to ja, koin. Klesati na slijepo i danas znači klesati bez predloška ili nacrta. Koinъ je kroatizirana grčka riječ koinos koja znači običnu, neposvećenu osobu, i svjedoči o utjecaju grčkoga jezika u 11. st. u Konavlima. Klesar dakle nije bio ni redovnik ni svećenik, nego laik koji se toliko ponosi što zna pisati glagoljicu da tu činjenicu zapisuje u kamen. Paleografska se analiza sastoji od komentara na prijašnja dva čitanja i od slika slova prvotnoga i novoga čitanja.
Project / theme: 090-0900998-0997
Original language: hrv
Citation databases: Scopus
Category: Znanstveni
Research fields:
Philology,History
URL: https://hrcak.srce.hr/48035
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Novo čitanje hrvatskoga glagoljskoga konavoskoga natpisa iz 11. stojeća
Contrib. to CROSBI by: mcuncic@stin.hr (mcuncic@stin.hr), 9. Lip. 2009. u 16:38 sati