Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 418357

Journal

Authors: Aparac, T.
Title: Evaluacija knjižničnih službi i usluga u narodnoj knjižnici
( Evaluation of library services in public library )
Source: Međunarodno savjetovanje Narodne knjižnice: izazov promjena / Šegota-Novak, Marija ; Turčin, Vesna (ed). - Rijeka, Zagreb : Gradska biblioteka Rijeka, Hrvatsko bibliotekarsko društvo , 1997. 69-75.
Meeting: Narodne knjižnice: izazov promjena
Location and date: Lovran, Hrvatska, 1997
Keywords: Evaluacija; Knjižnične službe i usluge; Narodna knjižnica
( Evaluation; Library services; Public library )
Abstract:
Cilj je izlaganja izložiti osnovne pristupe vrednovanju (evaluaciji) knjižničnih službi i usluga u narodnim knjižnicama te pružiti uvid u osnovne tehnike i metode vrednovanja. Naime, predodžba o važnosti i ulozi narodne knjižnice u Hrvatskoj nije istovjetna sa stajališta bibliotekara, korisnika i financijera. Stoga je planiranje knjižničnih službi i usluga, u sklopu kojega je vrednovanje nezaobilazna komponenta, jedno od najvažnijih uporišta za promjenu taktike nastupa prema javnosti - i prema potencijalnoj korisničkoj populaciji i prema financijerima. U narodnim knjižnicama u Hrvatskoj nije se do sada sustavno provodilo istraživanje djelotvornosti postojećih unutarnjih organizacijskih sklopova, niti su se vrednovale ponuđene knjižnične službe i usluge. Nisu se također sustavno istraživale potrebe stvarnih i potencijalnih korisnika. Pitanje ?zašto vrednovati?? u takvom se kontekstu nameće kao suvišno, ali zato pitanju kako vrednovati nužno treba posvetiti dužnu pažnju. U protivnom, svako daljnje odlaganje bibliotekara da se ozbiljno posvete pitanju vrednovanja usluga koje trenutno pružaju svojim korisnicima i planiranju budućih može rezultirati gubitkom povjerenja u sposobnosti knjižnica da se prilagode zahtjevima struke i vlastite zajednice korisnika.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: No peer-review
Original language: HRV
Category: Ostalo
Research fields:
Information and communication sciences
Contrib. to CROSBI by: miduic@unizd.hr (miduic@unizd.hr), 15. Lip. 2009. u 14:08 sati