Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 43087

Časopis

Autori: Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata
Naslov: Dimenzije samopoimanja djece u odnosu na opaženu socijalnu podršku iz različitih izvora
( The Dimensions of Children’s Self-Conceptions in Relation to Perceived Social Support from Different Sources )
Izvornik: Društvena istraživanja (1330-0288) 9 (2000), 6; 897-912
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: samopoimanje; socijalna podrška; spolne razlike
( self-concept; social support; gender differences )
Sažetak:
U radu se ispituju različiti aspekti samopoimanja dječaka i djevojčica u ranoj adolescentskoj dobi. Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kakav je odnos između opažene socijalne podrške iz različitih izvora (roditelji, učitelji, prijatelji, učenici) i općeg samopoštovanja te različitih dimenzija slike o sebi (školske sposobnosti, socijalna prihvaćenost, sportske sposobnosti, tjelesni izgled, ponašanje). Istraživanje je provedeno na uzorku od 340 učenika šestih i sedmih razreda osnovne škole. Primijenjene su adaptirane verzije skala za mjerenje različitih dimenzija samopoimanja i socijalne podrške koje je razvila S. Harter (1985). Na skalama samopoimanja dječaci pokazuju značajno veće opće samopoštovanje i ocjenjuju boljim svoj tjelesni izgled i školske sposobnosti. Djevojčice procjenjuju da dobivaju više socijalne podrške od roditelja i prijatelja nego li dječaci. Provedene su odvojene hijerarhijske regresijske analize rezultata za uzorak dječaka i djevojčica s dimenzijama samopoimanja i općeg samopoštovanja kao kriterijskim varijablama i različitim izvorima percipirane socijalne podrške kao prediktorskim varijablama. Rezultati pokazuju da percipirana socijalna podrška od učenika i/ili prijatelja značajno doprinosi pozitivnijoj slici o sebi na svim ispitivanim dimenzijama. Roditeljska podrška značajni je prediktor većeg općeg samopoštovanja, dok podrška od učitelja značajno doprinosi pozitivnijoj slici o vlastitom ponašanju. Nalazi ovog istraživanja također ukazuju na to da je podrška od odraslih (roditelja i učitelja) više važna za razvoj samopoimanja djevojčica. U raspravi se dobiveni rezultati analiziraju u odnosu na različite obrasce socijalizacije za dječake i djevojčice.
Projekt / tema: 01940102
Izvorni jezik: hrv
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Current Contents Connect (CCC)
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Sociologija,Psihologija
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Dimenzije samopoimanja djece u odnosu na opaženu socijalnu podršku iz različitih izvora