Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 433065

Časopis

Autori: Milas, Goran; Ferić, Ivana
Naslov: Utječe li produljenje obveznoga školovanja na smanjenje stope ranoga prekidanja školovanja?
( Is extended compulsory education effective in reducing the dropout rates? )
Izvornik: Društvena istraživanja (1330-0288) 18 (2009), 4-5; 649-671
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: rano prekidanje školovanja; trajanje obveznoga školovanja; produljenje obveznoga školovanja
( school dropout; duration of compulsory education; extended compulsory education )
Sažetak:
U radu su analizirani statistički podaci o raznim obilježjima obrazovnih sustava i obrazovne učinkovitosti na uzorku 33 europske države u sastavu EU-a ili u procesu pridruživanja s ciljem procjene učinaka produljenja obveznoga školovanja na stopu ranoga prekidanja školovanja. Regresijskom se analizom nastojalo utvrditi je li broj godina obveznoga školovanja relevantan prediktor stope odustajanja od školovanja i očekivanoga trajanja školovanja, dok je kvazieksperimentalna metodologija primijenjena kako bi se procijenili učinci produljenja obveznog obrazovanja na smanjenje stope odustajanja od školovanja. Kako su pokazale regresijske analize, trajanje obveznoga školovanja nije, uz parcijalizaciju drugih relevantnih varijabli, znatnije korelirano sa stopom ranoga prekidanja školovanja. Kvazieksperimentalni pristup analizi produljenja obveznoga školovanja ne govori u prilog učinkovitosti takve vrste intervencije. Uočeno smanjenje stope odustajanja od školovanja razložnije je pripisati dugoročnom trendu ili slučajnim vremenskim kolebanjima nego samoj intervenciji. Ipak, postojeći podaci ne mogu opravdati ni konačan zaključak o neučinkovitosti uvođenja produljenja obveznoga školovanja zbog nemogućnosti praćenja dugoročnih nego samo neposrednih učinaka.
Projekt / tema: 194-1941558-1523, 194-1941558-1530, 194-1941533-1518
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Current Contents Connect (CCC)
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=66595
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Utječe li produljenje obveznoga školovanja na smanjenje stope ranoga prekidanja školovanja?
Upisao u CROSBI: ivana@pilar.hr (ivana@pilar.hr), 6. Stu. 2009. u 14:03 sati