Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 445076

Journal

Authors: Čunčić, Marica; Perkić, Marta
Title: Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. st.
( The Croatian Glagolitic Inscription of Župa Dubrovačka from the 11th century )
Source: Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu (0583-6255) 59 (2009); 77-122
Paper type: article
Keywords: Župa dubrovačka ; hrvatski glagoljski natpis ; 11. stoljeće ; crkva Sv. Đurđa.
( Župa dubrovačka ; Croatian Glagolitic Inscription ; 11th century ; St. George church. )
Abstract:
Glagoljski natpis na ulomku antičkoga crijepa (teguli) pronađen je 2007. prilikom arheološkog istraživanja groblja kraj crkve sv. Đurđa između mjesta Petrače i Buića u Župi dubrovačkoj, kraju smještenom nekoliko kilometara istočno od Dubrovnika. Početci lokaliteta sežu u razdoblje antike, a otkriveni dio srednjovjekovnoga groblja može se datirati u 10.-12. st. Ulomak tegule s natpisom pronađen je kraj jednoga groba. Natpis na ulomku bio je pokriven slojem kamenca. Nakon čišćenja otkrivena su 102 slova pa je to po dužini teksta drugi glagoljski natpis najranijega glagoljskoga razdoblja 11.-12. st., odmah poslije Baščanske ploče. Pismo ima mnoge sličnosti s hrvatskim glagoljskim spomenicima iz toga razdoblja što je ilustrirano u paleografskoj analizi. Jezik je stari hrvatski sa sustavom od sedam vokala, ima jor i jat. Pisar Ivan napisao je prvi dio od 60 slova: s(ъ s)utъžerъ : zъdalъ potug[a] a emu estъ sъn[ъ p]etrъ a petro[v]ъ sъnъ pъsalъ îvanъ. Znači da je Potuga zidao crkvu sv. Đurđa, da mu je sin Petar i da je Petrov sin Ivan to pisao. U drugome dijelu drugi pisar Stjepan zaziva sv. Sofiju i sv. Silvestra. [s(ve)ta s]opiê : î s(ve)ti sol[ъ]vêstrъ a iestъ (ili: i estъ)[s]têpanъ pisalъ s(e). Po oblicima i položaju slova, jezičnim karakteristikama i sadržaju to je hrvatski natpis iz 11. st.
Project / theme: 090-0900998-0997
Original language: hrv
Category: Znanstveni
Research fields:
Philology,History,Archeology
URL: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=74064
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Hrvatski glagoljski natpis Župe dubrovačke iz 11. st.
Contrib. to CROSBI by: mcuncic@stin.hr (mcuncic@stin.hr), 19. Vel. 2010. u 11:26 sati