Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 451519

Disertation

Author: Vlahinja, Petra
Title: Učinkovitost potenciometrijskih senzora pri određivanju profila okusa
( Indicators of quality and durability in sage honey )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 15.07.
Year: 2009
Page: 34
Mentor: Hruškar, Mirjana
Keywords: elektronski jezik; okus; PCA; potenciometrijski senzori
( electronic tongue; taste; PCA; potentiometric sensors )
Abstract:
Cilj ovog rada bilo je odrediti učinkovitost potenciometrijskih senzora pri određivanju profila okusa. Ispitivanje je provedeno na elektronskom jeziku α-Astree M.O.S. koji se temelji na sedam potenciometrijskih senzora. Korištene su model otopine osnovnih okusa različitih koncentracija. Odzivi senzora dobiveni mjerenjem obrađeni su multivarijantnim metodama PCA i PLS. Provedbom rada zaključeno je da senzori imaju različitu sposobnost detekcije pojedinih okusnih tvari, odnosno svaki senzor različito reagira na pojedinu okusnu tvar. Ukupno gledano, može se reći da senzori jezika bolje raspoznaju okus slano i okus kiselo, a nesto losije okus gorko i okus slatko.
Project / theme: 058-0580696-2808
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: nvahcic@pbf.hr (nvahcic@pbf.hr), 24. Ožu. 2010. u 13:11 sati