Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 455631

Journal

Authors: Aparac Jelušić, Tatjana; Faletar Tanacković, Sanjica; Pehar, Franjo
Title: Struktura trostruke uzvojnice AKM-a: bibliometrijska analiza priloga objavljenih u razdoblju od 1997. do 2008.
( Structure of the ALM (archives, libraries & museums) triple helix: bibliometric analysis of conference papers published during 1997-2008 )
Source: Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (13 ; 2009 ; Rovinj) / Willer, Mirna., Faletar Tanacković, Sanjica (ed). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2010. 13-29.
ISSN: 1846-5544
Meeting: Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (13 ; 2009 ; Rovinj
Location and date: Rovinj, Hrvatska, 25.-27.11.2009.
Keywords: arhivi; knjižnice; muzeji; baštinske ustanove; bibliometrijska istraživanja; Zbornik AKM-a
( archives; libraries; museums; memory institutions; bibliometric analysis; AKM proceedings )
Abstract:
Ovaj rad ima za cilj predstaviti preliminarne rezultate bibliometrijskog istraživanja AKM zajednice u Hrvatskoj. U uvodnome dijelu pozornost se posvećuje izazovima koje su donijeli razvoj i primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u odnosu na potencijale i mogućnosti suradnje arhiva, knjižnica i muzeja. Ukazat će se na prethodna istraživanja i sažeto zaključiti o dosadašnjim temama i postignućima unutar Zajednice. Središnji dio rada posvećen je predstavljanju preliminarnih rezultata provedenog bibliometrijskog istraživanja o obilježjima AKM seminara, stručno-znanstvenog skupa koji duže od jednog desetljeća okuplja članove triju profesionalnih zajednica aktivno usmjerenih prema istraživanju "dužine zajedničkog nazivnika" te međusobnom razmjenjivanju stečenih iskustava. Istraživanje je provedeno na temelju podataka iz AKM zbornika objavljenih u razdoblju od 1997. do 2007. Autori ovoga rada drže da je analizom priloga objavljenih u zbornicima moguće površinski „kartografirati“ hrvatsku AKM zajednicu te, opisujući prirodu predmetne komunikacije, proniknuti dublje u strukturu AKM fenomena. U radu će biti predstavljeni preliminarni rezultati analize publikacijske aktivnosti, autorstva i autorske suradnje, te rezultati analize tematskih trendova. Na kraju izlaganja bit će predstavljeni prioriteti i tijek daljnjih istraživanja bibliometrijskih obilježja društvene i kognitivne strukture AKM zajednice.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: International peer-review
Project / theme: 122-2691220-3043
Original language: HRV
Category: Znanstveni
Research fields:
Information and communication sciences
Contrib. to CROSBI by: franjo@unizd.hr (franjo@unizd.hr), 30. Ožu. 2010. u 10:06 sati
Remarks:
The aim of this paper is to present preliminary results of bibliometric analysis of ALM community in Croatia. In introduction, emphasis will be given to challenges brught about by development and application of ICT in relation to collaboration of archives, libraries and museums. Authors will pinpoint previous research and succinctly make some conclusions about themes and achievements of the Community so far. The main part of the paper presents bibliometric characteristics of ALM seminar which has been bringing together members of three professional communities over a decade in order to study „the lenght of the common denominator“ and exchange experiences. Research has been carried out on the basis of data from AKM proceedings published in the period from 1997 to 2007. Authors believe that the analysis of papers published in the proceedings it is possible to map, at least on surface level, Croatian ALM community and by describing subject communication dive deeper into the structure of ALM phenomenon. Preliminary analysis will present results pertaining to publication activity, authorship and author collaboration, and thematic trends. At the end, priorities and the flow of future research of bibliometric characteristics of social and cognitive structure od ALM community shall be presented. Key words: archives, libraries, museums, cultural heritage institutions, bibliometric research, ALM seminar proceedin