Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 496042

Časopis

Autori: Vukoja, Vida
Naslov: Usporedba značenja leksema hrvatskih crkvenoslavenskih osnova nenavid- i mrzь-
( Comparison of meaning of the lexems of Croatian Church Slavonic stems nenavid- and mrzь- )
Izvornik: Slovo (0583-6255) 61 (2011); 169-240
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: koncept mržnje; hrvatska crkvenoslavenska osnova nenavid-; koncept odbojnosti; hrvatska crkvenoslavenska osnova mrz- značenjska struktura; prijevodni obrasci
( concept of hatred; Croatian Church Slavonic stem nenavid-; concept of aversion; Croatian Church Slavonic stem mrz- structure of menaing; translational patterns )
Sažetak:
U prilogu se istražuju značenja koja ostvaruju leksemi hrvatskih crkvenoslavenskih (u nastavku teksta: hcsl.) osnova nenavid- i mrzь- nastojeći ostvariti tri svrhe. Prva je da se ustanove značenjske strukture navedenih osnova i usporedi ih se. Druga je da se na obuhvaćenome dijelu hcsl. leksika provjeri ranije postavljena hipoteza da hcsl. leksik osjećajnosti pretpostavlja paradigmu čuvstava i afekta (najbolje predstavljenu u Akvinčevoj Summa theologiae 1a.2ae.22-48), a ne paradigmu emociju koja se u suvremenoj znanosti obično drži univerzalnom. Treća je svrha istražiti sličnosti i razlike dviju obrađenih osnova s obzirom da je riječ o leksikalizacijama dvaju susjednih osvajačkih čuvstava, od kojih jedna (mrьzь-) graniči i s leksikalizacijom obrambenoga čuvstva (očaja). Time se želi dotaknuti pitanje zrcali li se konceptualno razlikovanje osvajačkih i obrambenih čuvstava u leksikalizaciji. Raščlamba je primjera pokazala da leksemi osnove mrzь- ostvaruje složeniju značenjsku strukturu koja je bitno povezana s leksikalizacijom pojma grijeha i grešnosti. Naglasak osnove nenavid- više je na oprečnome odnosu dobra i zla, a manje na grijehu. Podaci iz područja tematskih uloga i razjašnjenja (o odnosu volje i osjećaja) te izricanih okolnosti (o moralnome vidu osjećaja te izricanju okolnosti očitovanja) pokazuju da bi moguća buduća istraživanja odnosa Akvinčeva sustava čuvstava i hcsl. leksika osjećajnosti mogla donijeti zanimljive rezultate. Konačno, utvrđeno je više uočljivih razlika i sličnosti dviju osnova, ali se ne može utvrditi zrcale li one u leksikalizaciji konceputalnu razliku osvajačkih i obrambenih čuvstava. Čini se da će se za to morati pričekati obrada leksikalizacija barem još nekih, ako ne i svih jedanaest leksikalizacija Akvinčevih čuvstava.
Projekt / tema: 090-0900998-0993
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Filologija
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=114622
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Usporedba značenja leksema hrvatskih crkvenoslavenskih osnova nenavid- i mrzь-
Upisao u CROSBI: vvukoja@ffzg.hr (vvukoja@ffzg.hr), 23. Pro. 2010. u 12:53 sati