Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 509995

Zbornik radova

Autori: Lučev, Ivana; Tadinac, Meri; Tatalović Vorkapić, Sanja
Naslov: Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom
( The Connection between Big Five Personality Traits and Satisfaction with Life )
Izvornik: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa- sažeci priopćenja / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.). - Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb , 2011. 130-130 (ISBN: 978-953-175-391-3).
Skup: 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa
Mjesto i datum: Zagreb, Hrvatska, 07.04.-09.04.2011
Ključne riječi: Zadovoljstvo životom; osobine ličnosti; model velikih pet
( Satisfaction with life; personality traits; big five model )
Sažetak:
Osobine ličnosti uvelike utječu na razine zadovoljstva i sreće pojedinca. Subjektivna dobrobit proizlazi iz interakcije ukupne psihološke strukture pojedinca s objektivnim uvjetima u kojima živi. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti povezanost osobina ličnosti modela velikih pet sa zadovoljstvom životom općenito, zadovoljstvom odnosima s drugim ljudima, zadovoljstvom zdravljem te specifičnim aspektima ove dvije globalne domene. U prigodnom uzorku obuhvaćeno je ukupno 1048 sudionika iz različitih djelova Hrvatske, od toga 543 žene i 505 muškaraca. Dobni raspon bio je od 18 do 84 godine, a prosječna dob iznosila je M = 39, 82. Osobine ličnosti u okviru ovog istraživanja ispitali smo IPIP-50 upitnikom, koji mjeri ekstraverziju, neuroticizam, savjesnost, ugodnost i intelekt (Mlačić i Goldberg, 2007). U našem istraživanju utvrđene su prihvatljive razine pouzdanosti IPIP-50 skala ; koeficijenti pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije iznosili su .83 za skalu ekstraverzije, .78 za ugodnost, .82 za savjesnost, .87 za neuroticizam (emocionalnu nestabilnost) i .87 za intelekt, a struktura upitnika odgovarala je teoretski očekivanoj petfaktorskoj strukturi koja je nađena i u prijašnjim istraživanjima s hrvatskom verzijom ovog instrumenta. Primijenjen je i upitnik zadovoljstva kojim je ispitano opće zadovoljstvo životom, zadovoljstva odnosima s drugim ljudima te zadovoljstvo zdravljem, kao i po pet specifičnih aspekata ove dvije globalne domene. Pouzdanost subskala upitnika zadovoljstva bila je prihvatljiva, premda ne vrlo visoka. Koeficijenti pouzdanosti tipa unutarnje konzistencije iznosili su α=.73 za zadovoljstvo odnosima s drugim ljudima, α=.86 za zadovoljstvo zdravljem te α=.87 za svih trinaest čestica upitnika zadovoljstva. Osobine ličnosti bile su u statistički značajnim korelacijama s razinom zadovoljstva životom općenito kao globalnim domenama zadovoljstva odnostima s drugim ljudima i zdravljem a smjer povezanosti bio je u skladu s podacima iz literature (De Neve, 1999 ; Gutierrez i sur., 2005 ; Bratko i Sabol, 2006) ; ekstraverzija je bila pozitivno, a neuroticizam negativno povezan sa zadovoljstvom, dok su ugodnost, savjesnost i intelekt imale nešto niže pozitivne korelacije s različitim aspektima zadovoljstva.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Domaća recenzija
Projekt / tema: 076-0762385-2375
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Upisao u CROSBI: ilucev@imin.hr (ilucev@imin.hr), 12. Tra. 2011. u 12:46 sati