Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 541852

Disertation

Author: Bušić, Arijana
Title: Određivanje udjela polisaharida i polifenolnih spojeva u odabranim biljnim ekstraktima
( Determination of the content of polysaccharides and polyphenolic compounds in selected plant extracts )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 27.09.
Year: 2011
Page: 104
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Antioksidacijski kapacitet; Biljni ekstrakti; Polifenolni spojevi; Polisaharidi
( Antioxidant capacity; Herbal extracts; Polyphenols; Polysaccharides )
Abstract:
Polifenolni spojevi najpoznatiji su antioksidansi, kao i dominanti bioaktivni sastojci ljekovitog bilja. Ljekovito bilje od davnina je poznato u narodnoj medicini u liječenju raznih bolesti i zdravstvenih tegoba, što se pripisuje antiseptičkim, antibakterijskim, protuupalnim i ostalim ljekovitim svojstvima bilja. Stoga, unos antioksidansa i ne manje značajnih prehrambenih vlakana igra veliku ulogu u zaštiti ljudskog organizma od štetnog oksidacijskog djelovanja slobodnih radikala. Cilj ovog rada bio je odrediti udjel polifenolnih spojeva (ukupnih fenola, ukupnih neflavonoida i flavonoida, flavan-3-ola, flavona i flavonola, ukupnih proantocijanidina, hidroksicimetnih kiselina, ukupnih tanina), udjel topljivih polisaharida i celuloze u sedam biljnih ekstrakata, kao i antioksidacijski kapacitet istih. Udjeli polifenolnih spojeva određeni su spektrofotometrijskim metodama kao i antioksidacijski kapacitet koji je određen reakcijama s željezo(III)-tripiridiltriazinom (FRAP) te radikalima 2, 2′-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonskom kiselinom) (ABTS) i 2, 2′-difenil-1-pikrilhidrazilom (DPPH). Praćena je i kinetika inhibicije DPPH radikala antioksidansima iz biljnih ekstrakata. Određivanje polisaharida bazira se na ekstrakciji polisaharida vodom te precipitaciji etanolom, dok određivanju celuloze prethodi razaranje biljnog tkiva octenom i dušičnom kiselinom. Najveći udjel ukupnih fenola, ukupnih flavonoida, flavona i flavonola, tanina i hidroksicimetnih kiselina određen je u ekstraktu majčine dušice, a ukupnih proantocijanidina u ekstraktu lista maline. Najveći udjel flavan-3-ola, u reakciji s vanilinom određen je u ekstraktu gloga, a u reakciji s p-DAC reagensom u ekstraktu lista maline. Najveći udjel polisaharida karakterizira ekstrakt koprive, a celuloze ekstrakt majčine dušice. Najveći antioksidacijski kapacitet, određen ABTS i FRAP metodom, određen je u ekstraktu majčine dušice, dok je primjenom DPPH metode najveći antioksidacijski kapacitet određen u ekstraktu lista maline.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 16. Stu. 2011. u 14:06 sati