Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 542988

Disertation

Author: Klarić, Nikolina
Title: Usporedba polifenolnog sastava različitih vrsta čokolada
( Comparison of polyphenolic composition of different chocolates )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 07.09.
Year: 2011
Page: 36
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Kakaovo zrno (Theobroma cacao L.); Ukupni fenoli; Flavan-3-oli; Proantocijanidini; Fenolne kiseline
( Cocoa beans (Theobroma cacao L.); Polyphenols; Flavan-3-ols; Proanthocyanidin; Phenolic acids )
Abstract:
Kakaovo zrno ima dugu tradiciju primjene u prehrani, kako zbog atraktivne arome tako i zbog svog pozitivnog učinka na ljudski organizam. Čokolada je najpopularniji proizvod u čijem sastavu dominira kakaovo zrno. Cilj ovog rada bio je odrediti polifenolni sastav čokolada različitog udjela suhe tvari kakaovih dijelova (30%, 38% i 72%). Primjenom spektrofotometrijskih metoda određen je udjel ukupnih fenola te pojedinih polifenolnih skupina (flavonoidi, flavan-3-oli, proantocijanidini), dok je tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti određen udjel flavan-3-ola ((-)-epikatehin, procijanidin B2) i fenolnih kiselina (galna, kava, ferulinska kiselina). Također je određen udio bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova. Ispitivane čokolade predstavljaju bogate izvore polifenola. Udio polifenola povećava se proporcionalno udjelu kakaovih dijelova u čokoladi, te je čokolada s 72% kakaovih dijelova najbogatija polifenolima.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 17. Stu. 2011. u 11:53 sati