Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 543044

Disertation

Author: Kostanjski, Valentina
Title: Promjena bioaktivnog sastava ekstrakata žutog čaja ovisno o uvjetima ekstrakcije
( Modification of bioactive compounds in yellow tea depending on extraction condition )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 09.07.
Year: 2010
Page: 71
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Alkaloidi; Ekstrakcije; HPLC; Polifenoli; Žuti čaj
( Alkaloids; Extractions; HPLC; Polyphenols; Yellow tea )
Abstract:
U ovom radu je ispitan utjecaj različitih otapala (voda, 10%-tni, 25%-tni, 50%-tni, 75%-tni i 100%-tni etanol) na udio polifenola i alkaloida u ekstraktima žutog čaja (rinfuzni oblik, filter vrećica i kuglica) pripremljenim tijekom tri ponovljene ekstrakcije, te tijekom jednodnevnog stajanja pripremljenih ekstrakata (1, 2, 4, 6, 24 sata) na sobnoj temperaturi. Također je uspoređena klasična ekstrakcija s vodom i 75%-tnim etanolom s ekstrakcijom istim otapalima u kombinaciji s ultrazvučnom kupelji. Kao najučinkovitije otapalo za ekstrakciju epigalokatehingalata (EGCG), kao najznačajnijeg katehina čaja, pokazao se 50%- tni etanol, neovisno o obliku čaja. Za ekstrakciju kafeina, kao najznačajnijeg alkaloida čaja, u rinfuznom obliku kao najučinkovitije otapalo pokazao se 25 %-tni etanol, dok kod kuglice i filter vrećice je to 50%-tni etanol. Kao najneučinkovitije otapalo za ekstrakciju istraživanih spojeva pokazao se 100%-tni etanol. Primjena ultrazvučne kupelji nije utjecala na povećanu ekstrakciju polifenola i alkaloida.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 17. Stu. 2011. u 12:14 sati