Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 54844

Journal

Authors: Gracin, Leo; Kovačević Ganić, Karin; Komes, Draženka; Marasović, Sretna
Title: Promjena koncentracije procijanidina tijekom proizvodnje vina Plavac mali s položaja Dingač i Postup
( Changes in concentration of procyanidin ocuring in the production of the Plavac Mali Wine from Dingač and Postuo localities )
Source: Unaprjeđenje poljoprivrede i šumarstva na kršu / Maleš, Petar ; Maceljski, Milan (ed). - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti , 2000. 25-26.
Meeting: Unaprjeđenje poljoprivrede i šumarstva na kršu
Location and date: Split, Hrvatska, 29-30. 03. 2000.
Keywords: vino Plavac mali; procijanidini; polifenoli; barrique
( Wine Plavac mali; procyanidin; polyphenols; barrique )
Abstract:
Plavac mali kao autohtona sorta dalmatinskog krša interesantna je s obzirom na koncentraciju polifenolnih spojeva, posebno procijanidina. Procijanidini su važna skupina polifenolnih spojeva vina. Ekstrakcijom polifenolnih spojeva tijekom maceracije crnog grožđa konačno vino dobiva određenu boju , trpkost i gorčinu. Procijanidini su važni i s zdravstvenog aspekta jer smanjuju rizik od kardiovaskularnih oboljenja i imaju antikancerogeno djelovanje. U ovom istraživanju određivana je koncentracija procijanidina (najodgovorniji za trpkost) tijekom svih faza proizvodnje vina. Korištena je metoda po Folin- Ciocalteau uz prethodnu niskotlačnu tekućinsku kromatografiju na Sephadex-u LH-20 (1). Ispitivani uzorci vina Plavac mali s položaja Dingač i Postup odlikuju se izraženom trpkošću što su potvrdili i rezultati ispitivanja. Određena je koncentracija procijanidina i do 1000 mg/L , dok je prema literaturnim podacima prosječna koncentracija ovih spojeva u crnim vinima 270 mg/L (1). Rezultati ovog istraživanja su pokazali da se aeriranjem vina (pretakanjem) isprva povećava sadržaj procijanidina, dok se odležavanjem u barrique bačvama konstantno smanjuje sadržaj tih spojeva uslijed njihovog taloženja što je u skladu s nekim podacima iz literature (2). Metoda određivanja procijanidina u vinu uslijed jednostavnosti izvođenja mogla bi postati rutinska analiza. Takvi rezultati mogli bi se koristiti u cilju poboljšanja konačne kvalitete vina.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Abstract
Type of peer-review: No peer-review
Project / theme: 058505
Original language: hrv
Category: Znanstveni