Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 553235

Disertation

Author: Cerić, Zvonimir
Title: Utjecaj smanjivanja brzine izmjene okvira na kvalitetu kodiranog videa
( Influence of frame-rate reduction on quality of coded video material )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Elektrotehnički fakultet
University: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Location: Osijek
Date: 05.10.
Year: 2009
Page: 69
Mentor: Rimac-Drlje, Snježana
Keywords: brzina izmjene okvira; video signal; video kodiranje; CODEC; MPEG-4 Visual; VirtualDubMod; kvaliteta video signala
( speed of frame change; video signal; video coding; CODEC; MPEG-4 Visual; VirtualDubMod; video quality )
Abstract:
U radu je obrađen problem utjecaja smanjivanja brzine izmjene okvira na kvalitetu kodiranog video signala. Posebno je opisan rad hibridnog DPCM/DCT video kodeka kojeg definira MPEG-4 standard. Nadalje, poseban naglasak stavljen je na MPEG-4 Visual te na njegove profile, alate i razine i formate koji s korišteni pri obradi video signala. U središnjem dijelu rada razrađeni su sustavi video nadzora koji koriste mehanizme smanjivanja brzine okvira u otežanim uvjetima. Obrada video signala napravljena je u programu VirtualDubMod pomoću Xvid kodeka MPEG-4 standarda za definirane vrijednosti. Kvaliteta video signala određena je objektivnim (PSNR) i subjektvnim (SAMVIQ) metodama. Analizirani su i uspoređivani rezultati subjektivnih ocjena kvaliteta video sekvenci ispitanika za sekvence u kojima je smanjena brzina izmjene okvira. Dobiven subjektivni rezultati mjerenja SAMVIQ metrike nisu u skladu sa očekivanim vrijednostima te je potrebno provesti dodatno mjerenje na većem broju ispitanika.
Project / theme: 165-0361630-1636
Original language: hrv
Research fields:
Electrical engineering
Contrib. to CROSBI by: rimac@etfos.hr (rimac@etfos.hr), 23. Stu. 2011. u 15:24 sati