Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 561106

Časopis

Autori: Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka
Naslov: Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva
Izvornik: Revija za socijalnu politiku (1330-2965) 17 (2010), 3; 345-362
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: obrazovno postignuće; školski uspjeh; spolne razlike; obrazovanje roditelja
Sažetak:
Brojne međunarodne znanstvene spoznaje ukazuju na razlike u obrazovnom postignuću ovisno o spolu učenika i obrazovanju njihovih roditelja. Veličine dobivenih razlika mogu ukazivati na razinu nejednakosti obrazovnih mogućnosti unutar pojedinog sustava obrazovanja te trebaju poslužiti kao osnova za istraživanje uzroka i posljedica istih i razvoj obrazovnih politika za njihovo smanjivanje. Tijekom posljednjih godina i u Hrvatskoj je provedeno nekoliko istraživanja u kojima je rezultat na vanjskom vrednovanju povezan sa spolom i socioekonomskim statusom učenika, međutim, još uvijek nema sustavnog i sveobuhvatnog istraživanja o učinku ovih varijabli na školski uspjeh u osnovnoškolskoj dobi. Cilj je ovog rada odrediti veličinu efekta spola učenika i obrazovnog statusa roditelja te njihove interakcije na školski uspjeh učenika iskazan općim uspjehom na kraju razreda i zaključnom ocjenom iz hrvatskog jezika. U radu se koriste populacijski podaci o školskom uspjehu 43 008 učenika četvrtih i 40 843 osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Rezultati dvosmjernih analiza varijanci ukazuju na osrednji efekt spola, izraziti efekt obrazovanja roditelja i skroman interakcijski efekt na obje mjere obrazovnog postignuća za obje kohorte. Navedene veličine efekta su gotovo identične u obje točke osnovnoškolskog obrazovanja s iznimkom efekta spola koji je veći u slučaju starije kohorte. Analize jednostavnih efekata za interakcijski efekt spola učenika i obrazovanja roditelja ukazuju na stabilnost efekta spola unutar različitih kategorija obrazovanja roditelja, osim u slučaju najviše kategorije, gdje je taj efekt manji. Istraživački nacrt, dakako, ne omogućuje istraživanje ili zaključivanje o uzrocima i posljedicama međugrupnih razlika u obrazovnim postignućima, stoga spoznaje na cjelokupnim kohortama hrvatskih osnovnoškolaca prvenstveno mogu poslužiti kao početna osnova za istraživanje istih.
Projekt / tema: 100-1001677-0883
Izvorni jezik: ENG
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Sociologija,Psihologija,Pedagogija
URL Internet adrese: http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/954/1121
Broj citata:
Altmetric:
DOI: 10.3935/rsp.v17i3.954
URL cjelovitog teksta: http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/954/1121
Google Scholar: Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva
Upisao u CROSBI: boris@idi.hr (boris@idi.hr), 28. Stu. 2011. u 20:37 sati