Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 575000

Disertacija

Autor: Simonović, Korana
Naslov: Komercijalizacija emocija i strah - prilog sociologiji emocija
( Commercialization of emotions and fear - contribution to the sociology of emotions )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Filozofski Fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 21. 02.
Godina: 2012
Stranica: 250
Mentor: Božić, Saša
Ključne riječi: sociologija emocija; sociologija straha; kvalitativno kritičko istraživanje; kritička paradigma; komercijalizacija emocija; komercijalizacija straha; strah kao mehanizam društvene kontrole; društveni aspekti straha; društveni aspekti emocija
( sociology of emotions; sociology of fear; qualitative critical research; critical paradigm; market logic; commercialization of emotions; commercialization of fear; fear as mechanism of social control; social aspects of fear; social aspects of emotions )
Sažetak:
U radu se analizira fenomen komercijalizacije emocija i straha u suvremenom društvu. Prvo se razrađuje pretpostavka o utjecaju tržišne logike na čovjeka i njegove emocije koji se, između ostaloga, može promatrati iz perspektive komercijalizacije emocija. Nakon toga se kvalitativnim kritičkim istraživanjem propituje značajnost straha u održavanju tržišne dominacije u sferi kontrole potrošnje (pri gledanju reklama) i sferi proizvodnje (u radnom kontekstu). Otkrivaju se manipulacijski emocionalni modeli i reklamna logika u reklamama, emocionalni obrasci u radnom kontekstu te društveni aspekti straha i emocija koji ukazuju na komercijalizaciju emocija i straha. Rezultati istraživanja za reklame ukazuju da reklame manipuliraju sljedećim temama: 1) ispunjenost, lakoća i ljepota života ; 2) povezanost, pripadanje i sigurnost ; 3) uspjeh, privlačnost i vlastita važnost ; uz njih se vežu latentne teme: 1) strah od života (težine i praznine života), 2) strah od samoće (odbacivanja i neprihvaćanja), 3) strah od neuspjeha (neprivlačnosti, nevažnosti, gubitka ugleda). Modeli pritiska i manipulacije zasnivaju se na reklamnoj logici: 1) opći problem – rješenje, 2) sugeriranje mitova, 3) upotreba proturječja i 4) korištenje motiva, vezanih uz latentni strah. Rezultati istraživanja vezani uz sferu posla ukazuju da na radnom mjestu postoji opći strah za egzistenciju koji se manifestira kao: 1) strah u odnosima s drugima, 2) strah od autoriteta i 3) klima straha. Iz analize teksta dobiven je model straha i emocija koji osvjetljava moguće društvene aspekte emocija i straha. Interpretacijom iz teksta pokazalo se da strah na poslu ima svoje raznolike aspekte: iskustveni (osjeća se), značenjski (doživljaj situacije), relacijski (stvaranje odnosa s okolinom), komunikacijski (komunikacija s ljudima), akcijski (pokretanje na djelovanje), kontekstualni (emocionalna klima) i funkcionalni (društvena funkcija straha). Vezano uz rezultate istraživanja ocjenjuju se teorijski doprinosi razumijevanju straha kao mehanizma društvene i tržišne kontrole. Autorica zaključuju da osvjetljivanje problematike komercijalizacije straha može pomoći u razumijevanju društvenih procesa koji određuju ovladavajući odnos tržišne logike prema živom svijetu i čovjeku, kao i načela uporabljivosti nad čovjekom i prirodom, čime se dodatno potvrđuje važnost razmatranja straha u okvirima sociologije. Zaključno rad ukazuje na potrebu za uvođenjem kritičke paradigme u sociologiju emocija.
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Sociologija
Upisao u CROSBI: sbozic@unizd.hr (sbozic@unizd.hr), 23. Ožu. 2012. u 16:50 sati