Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 599580

Disertacija

Autor: Kelemen, Petra
Naslov: Festival i grad – kulturne politike, izvedbe i identiteti na primjeru varaždinskoga Špancirfesta
( The Festival and the Town – Cultural Policies, Performances and Identities. A Case Study of the Špancirfest, Varaždin )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Filozofski fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 22.10.
Godina: 2012
Stranica: 304
Mentor: Pletenac, Tomislav ; Čapo Žmegač, Jasna
Ključne riječi: festivali; varaždinski Špancirfest; kulturne politike; izvedbe; identiteti; prostor
( festivals; Špancirfest in Varaždin; cultural policies; performances; identities; space )
Sažetak:
Tema ovog doktorskog rada je odnos festivala i grada, u čemu je kao studija slučaja odabran Špancirfest, ulični festival koji se od 1999. godine održava u Varaždinu, u organizaciji Turističke zajednice Grada. Pritom se promatra povezanost festivala s kulturnim politikama, analiziraju se raznolike festivalske izvedbe i problematiziraju mnogostruke uloge koje festival može poprimiti u pregovaranjima i potvrđivanjima identitetskih uporišta. Posebnu pozornost autorica posvećuje kompleksnom odnosu festivala i prostora, odnosno načinima na koje festivalski sudionici svojim izvedbama oblikuju prostor grada i u njega upisuju značenja. U vremenu velikog povećanja broja festivala kako u Hrvatskoj, tako i šire, njihove raznolikosti i složene prožetosti sa širim društvenim i ekonomskim okruženjem, autorica pruža uvid u dosadašnje raznovrsne istraživačke poglede na te kulturne prakse i ukazuje na terminološke nejasnoće u razlikovanju pojma festival i njemu srodnih pojmova. Pritom pruža i vlastite definicije festivala i procesa festivalizacije, što joj služi kao podloga u njezinu istraživanju varaždinskoga festivala. U svojoj analizi Špancirfesta poseže za raznolikim izvorima i kombinira različite metodološke postupke – tako koristi različite pisane izvore (materijale organizatora festivala i službene internetske stranice, medijske prikaze, turističke brošure, dokumente razvojnih strategija), razgovorima s brojnim akterima Špancirfesta prikuplja raznolike naracije o festivalu i njihovim festivalskim iskustvima, dok vlastitim dugogodišnjim sudjelovanjem u festivalu bilježi i iskustva drugih sudionika i ona vlastita. Zbog vezanosti vlastite biografije uz festival o kojem piše, autorica dio teksta posvećuje pitanju uronjenosti istraživača u opisivanu stvarnost. Analitička čvorišta u praćenju povezanosti Špancirfesta i Varaždina čine tri točke koje su naznačene i u naslovu rada – kulturne politike, izvedbe i identiteti. U promatranju kulturnih politika autorica analizira kako organizatori stvaraju nacrt festivala – zanima ju svrha koju festivalu dodjeljuju, elementi koje stavljaju u središte festivalske koncepcije, naracije koje oko festivala isprepleću. Također, pozornost pridaje uklopljenosti Špancirfesta u šire (turističke) razvojne strategije te predodžbama koje o festivalu stvaraju mediji, koje su najvećim dijelom u suglasju s porukama organizatora te tako postaju njihova produžena ruka. U promatranju raznolikih festivalskih izvedbi glas podaje različitim akterima – njihovim propitivanjima organizatorskih poteza, korištenjima zacrtanih festivalskih gabarita, naracijama o festivalskim iskustvima – pri čemu tekst gradi oko onih elemenata festivala koje su u razgovorima istaknuli njezini sugovornici. Najvažnije sidrište bavljenja Špancirfestom čini promatranje konstrukcije značenja mjesta festivalskim praksama. U tome sklopu autorica svoju pozornost usredotočuje na različita korištenja gradskoga prostora te na načine pripisivanja značenja i festivalu i gradu. Zaključno autorica izdvaja osobine festivala koje smatra jamcima njihove važne društvene uloge, a koje ujedno, zbog ispremreženosti festivala sa širim društvenim kontekstom te prisutnosti raznolikih naracija i praksi svih koji se u festivale uključuju, predstavljaju istraživački izazov.
Projekt / tema: 130-1890667-1040
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Filologija,Etnologija i antropologija
Upisao u CROSBI: pkelemen@ffzg.hr (pkelemen@ffzg.hr), 23. Lis. 2012. u 11:03 sati