Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 610181

Chapter/Paper in a book

Authors: Prijić - Samaržija, Snježana; Bojanić, Petar
Title: Socijalna epistemologija između revizionizma i ekspanzionizma
( Social Epistemology between revisionism and expansionism )
Book: Nenad Miščević - sva lica filozofije
Editor/s: Prijić - Samaržija, Snježana ; Bojanić, Petar
Publisher: Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
City: Beograd
Year: 2012
Page range:: 93-107
Total pages in the book:: 211
ISBN: 978-86-82417-36-1
Keywords: socijalna epistemologija, analitička i kontinentalna filozofija, staro i novo znanje, revizionizam i ekspanzionizam
( socijal epistemology, analitical and continental philosophy, old and new knowledge, revisionism and expansionism )
Abstract:
U uvodnom dijelu pokušali smo pojasniti autorovu recepciju onoga što kolokvijalno i neprecizno zovemo „kontinentalnom“ filozofijom kao i njegovu tematizaciju razlike između analitičke i kontinentalne filozofije. U središnjem dijelu, analiziramo recentni tekst Nenada Miščevića u kome se on bavi socijalnom epistemologijom u kontekstu Foucaultove teorije znanja, kao originalni primjer jedne problematične, ali svakako originalne, „upotrebe“ kontinentalne filozofije u „analitičke svrhe“. U članku „Poslije Foucaulta – suočavanje socijalne epistemologije sa novim i starim znanjima“, Nenad Miščević analizira Foucaultovu dvojnost u razumijevanju znanja i, nastavno na to, otvara pitanje utemljenja socijalne epistemologije na pomirenju 'starog' i 'novog' znanja. Pokušali smo pokazati da se pristup socijalnoj epistemologiji koji se temelji istodobno na (anlitičkom) konceptu starog i (kontinentnalom) konceptu novoga znanja naizbježno pati od izvjesnih kontradikcija ta da takav pristup sugerira reviziju socijalne epistemologije, a ne njenu ekspanzniju u nove teme, što sugerira Nenad Miščević.
Project / theme: 009-0091328-0943
Original language: HRV
Category: Znanstveni
Research fields:
Philosophy
Contrib. to CROSBI by: sprijic@ffri.hr (sprijic@ffri.hr), 7. Sij. 2013. u 11:48 sati