Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 611514

Časopis

Autori: Livazović, Goran; Ručević, Silvija
Naslov: Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima.
Izvornik: Društvena istraživanja (1330-0288) 21 (2012), 3; 733-752
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: eksternalizirana ponašanja; odstupajuće navike hranjenja; odnosi s vršnjacima; osjećaj pripadnosti školi; rizični čimbenici
Sažetak:
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati relativan doprinos rizičnih čimbenika iz različitih domena (odnosi u obitelji i s vršnjacima te osjećaj pripadnosti školi) u objašnjavanju eksternaliziranih ponašanja (agresivnoga i rizičnoga spolnog ponašanja) i odstupajućih navika hranjenja mladića (n=429) i djevojaka (n=307) iz opće populacije između 15 i 20 godina. Kako bi se ispitala prediktivna snaga ispitivanih varijabli za predviđanje eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja kao kriterijskih varijabli, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza. Općenito, kvaliteta odnosa s vršnjacima i osjećaj pripadnosti školi pokazali su se negativnim prediktorima agresivnoga ponašanja i pozitivnim prediktorima odstupajućih navika hranjenja. Nadalje, mladi s boljim školskim uspjehom rjeđe su izvještavali o rizičnom spolnom ponašanju, ali su češće navodili simptome odstupajućih navika hranjenja. Učinak kvalitete odnosa s obitelji na eksternalizirana ponašanja i odstupajuće navike hranjenja posredovan je kvalitetom odnosa s vršnjacima. Nisu utvrđene spolne razlike u rizičnim čimbenicima za različita ponašanja.
Izvorni jezik: ENG
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Current Contents Connect (CCC)
Scopus
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Puni text rada: 611514.di117_07livazovic.pdf (tekst priložen 13. Sij. 2013. u 13:57 sati)
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=133677
Broj citata:
Altmetric:
DOI: 10.5559/di.21.3.07
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima.
Upisao u CROSBI: srucevic@ffos.hr (srucevic@ffos.hr), 13. Sij. 2013. u 13:57 sati