Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 612386

Časopis

Autori: Krapić, Nada; Kardum, Igor; Kristofić, Barbara
Naslov: Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima
( Relationship Between Personality Traits, Intelligence and Vocational Interests )
Izvornik: Psihologijske teme (1332-0742) 17 (2008), 1; 75-91
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: crte ličnosti petofaktorskog modela; inteligencija; profesionalni interesi
( five-factor personality traits; intelligence; vocational interests )
Sažetak:
Osnovni je cilj ovog rada bio ispitati odnos crta ličnosti petofaktorskog modela i sposobnosti s profesionalnim interesima. Pri tome se nastojala utvrditi prediktivna snaga pojedinih crta ličnosti i sposobnosti za svaku skupinu zanimanja Hollandove tipologije, kao i za dobivene faktore višeg reda. Također, pokušao se utvrditi način grupiranja ispitanika s obzirom na profile rezultata postignute na upitniku profesionalnih interesa. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 132 djelatnika vodeće hrvatske tvrtke za proizvodnju i distribuciju hrane. Kako bi se ispitala prediktivna snaga crta ličnosti petofaktorskog modela i inteligencije za predviđanje profesionalnih interesa kao kriterijskih varijabli, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza. U prvoj su skupini tih analiza crte ličnosti korištene kao prediktori u prvom koraku, dok je u drugoj skupini u prvom koraku kao prediktorska varijabla korištena inteligencija. Dobiveni su rezultati pokazali da je socijalne i poduzetničke interese moguće predvidjeti samo na osnovi crta ličnosti, realistične i konvencionalne samo višim intelektualnim funkcioniranjem, dok se istraživački i umjetnički interesi mogu predvidjeti i osobinama ličnosti i višim rezultatom na testu sposobnosti. Pri tom je ekstraverzija jedini značajan pozitivan prediktor socijalnih i poduzetničkih, a otvorenost istraživačkih i umjetničkih interesa. Faktorska analiza profesionalnih interesa na uzorku ovog istraživanja rezultira dvofaktorskom strukturom. Prvim su faktorom najviše zasićeni umjetnički, socijalni, poduzetnički i konvencionalni, a drugim realistični i istraživački interesi. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza pokazuju da je ekstraverzija jedini značajan pozitivan prediktor prvog, dok su otvorenost i inteligencija pozitivni prediktori drugog faktora. Grupiranje ispitanika s obzirom na profile rezultata postignute na RIASEC-u pokazuje da se ispitanici mogu grupirati u dva klastera. Prvi klaster obuhvaća ispitanike s općenito višim, a drugi s općenito nižim vrijednostima na svim skalama. Rezultati binarne logističke regresije pokazuju da ispitanike ovih grupa statistički značajno razlikuju otvorenost i inteligencija.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL Internet adrese: http://http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=2808
URL cjelovitog teksta:
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: Odnos crta ličnosti i sposobnosti s profesionalnim interesima
Upisao u CROSBI: nkrapic@ffri.hr (nkrapic@ffri.hr), 16. Sij. 2013. u 14:33 sati