Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 647811

Journal

Authors: Lorincz, Josip
Title: Arhitekture objekata za smještaj opreme makro baznih postaja
( Architecture of objects for housing macro base stations )
Source: Zbornik sažetaka / Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike „Zajednički temelji“ / Divić, Vladimir ; Trogrlić, Boris ; Gotovac, Hrvoje (ed). - Split : Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture, Sveučilište u Splitu , 2013. 79-80 (ISBN: 978-953-6116-55-3).
Meeting: Skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike „Zajednički temelji“
Location and date: Split, Hrvatska, 26.-27.09.2013.
Keywords: Arhitektura; bazna postaja; mobilne; objekt; obnovljivi izvori energije
( Architecture; base station; mobile; object; renewable energy sources )
Abstract:
Posljednjih deset godina možemo svjedočiti naglom porastu primjene mobilnih telefona u svakodnevnom životu. Takva masovna primjena pokretne komunikacijske usluge koja omogućuje prijenos govora, podataka i poruka ostvarena je na području gotovo cijele Hrvatske zahvaljujući velikom broju lokaliteta makro baznih postaja. Oprema postavljena na lokalitetima baznih postaja je u vlasništvu telekomunikacijskih operatora koji su zaduženi za njihovu izgradnju i održavanje, u cilju osiguranja besprekidne dostupnosti mobilnih usluga krajnjim korisnicima. U ovom radu su opisane različite vrste arhitektura objekata koji se nalaze na lokalitetima makro baznih postaja operatora mobilne telefonije u Hrvatskoj. Također je istaknuto da će se zbog primjene metoda uštede energije lokaliteta makro baznih postaja u budućnosti pojaviti u urbanim sredinama nadogradnja postojećih arhitektura objekata baznih postaja sustavima koja će energiju proizvoditi iz obnovljivih izvora.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: Domestic peer-review
Original language: hrv
Category: Znanstveni
Research fields:
Architecture and urban planning,Electrical engineering,Civil engineering
Contrib. to CROSBI by: Josip Lörincz (Josip.Lorincz@fesb.hr), 16. Lis. 2013. u 20:51 sati