Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 652947

Journal

Authors: Ćorić, Franko
Title: Namjesnik Emil David i kulturni turizam kao dalmatinski gospodarski potencijal koncem 19. st.
( Governor Emil David and the cultural tourism as a dalmatian economical resource at the end of the 19. ct. )
Source: Dalmacija u prostoru i vremenu, što Dalmacija jest, a što nije / Mirošević, Lena ; Graovac Matassi, Vera (ed). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2014. 151-156 (ISBN: 978-953-331-058-9).
Meeting: Dalmacija u prostoru i vremenu
Location and date: Zadar i Dugi otok, Hrvatska, 14–16. 06. 2012.
Keywords: Emil David von Rhonfeld; Austro-Ugarska Monarhija; kulturni turizam; Alois Hauser; Središnje povjerenstvo
( Emil David von Rhonfeld; Austro-Hungarian Monarchy; cultural tourism; Alois Hauser; Central Commission )
Abstract:
Posljednji vojni namjesnik austrijske krunske zemlje Dalmacije general Emil David von Rhonfeld se u 22. svibnja 1894. godine kod Ministarstva bogoštovlja i nastave založio za donošenje zakona o zaštiti spomenika. Bečkom c. kr. Središnjem povjerenstvu za proučavanje i održavanje povijesnih i umjetničkih spomenika, preteči austrijskoga Bundesdenkmalamta, je proslijedio prijepis okružnice upućene podređenim službama o čuvanju spomenika i starina kao i prijepis dopisa upućenog Ministarstvu te zatražio potporu za svoj pothvat. U dopisu upućenom Ministarstvu naveo je svoje viđenje razloga gospodarske stagnacije Dalmacije i lošeg političkog stanja. Predlagao je donošenje zakona jer je smatrao da bi se očuvanjem i proučavanjem bogatog umjetničkog blaga, te s time povezanim podizanjem turizma, u pokrajini stvorilo dugoročni izvor resursa, pa je za 1895. godinu zatražio povišenje proračunskoga iznosa za «umjetničke i arheološke svrhe». Za vrijeme njegova namjesnikovanja je izvedena ili započeta velika većina restauratorskih radova u Dalmaciji u 19. stoljeću, uveden niz novih parobrodnih linija i izgrađeno više novih hotela te je u Beču osnovano Društvo za promicanje ekonomskih interesa krunske zemlje Dalmacije koje se u svome listu uglavnom zalagalo za promicanje dalmatinskoga turizma.
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Full-text (1500 words and more)
Type of peer-review: Domestic peer-review
Project / theme: 130-1301080-1075
Original language: HRV
Category: Znanstveni
Research fields:
Fine arts history
Contrib. to CROSBI by: Franko Ćorić (fcoric@ffzg.hr), 8. Stu. 2013. u 15:33 sati