Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 655979

Zbornik radova

Autori: Milovanović, Tamara; Gračanin, Asmir
Naslov: Crte ličnosti i usklađenost negativnih emocionalnih izraza lica s aktivacijom autonomnog živčanog sustava
( Personality and contingency between emotional expression and the autonomic nervous system activity )
Izvornik:
Skup: Savremeni trendovi u psihologiji
Mjesto i datum: Novi Sad, Srbija, 11-13 10. 2013.
Ključne riječi: Emocionalni izrazi lica; crte ličnosti; simpatička i parasmipatička aktivacija
( Emotion expression; personality; sympathetic and parasympathetic activity )
Sažetak:
Cilj eksperimenta bio je ispitati ulogu crta ličnosti u odnosu iskazivanja negativnih emocionalnih izraza lica i promjena u simpatičkoj i parasimpatičkoj aktivaciji tokom laboratorijske indukcije negativnog afekta (NA). U istraživanju je sudjelovalo 39 studentica i 19 studenata različitih fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Negativne emocije su inducirane upotrebom standardiziranog emocionalnog filmskog isječka dok je za mjerenje temeljne razine simpatičke i parasimpatičke aktivacije korišten emocionalno neutralni isječak. Tokom gledanja filmskih isječaka kao indikatori simpatičke aktivacije mjerene su elektrodermalna aktivacija i amplituda perifernog pulsa, a kao indikator parasimpatičke aktivacije mjerena je visokofrekventna varijabilnost rada srca. Crte ličnosi mjerene su upitnikom NEO-PI-R (Costa & McCrae, 2005). Ispitanici su za vrijeme gledanja emocionalnih isječaka snimani kamerom a snimke njihovih izraza lica gledala su dva nezavisna procjenjivača čiji je zadatak bio procijeniti radi li se od pozitivnim ili negativnim emocijama te intenzitet označenih emocija. Utvrđeno je postojanje značajne interakcije emocionalnih izraza lica i Neuroticizma na simpatičku aktivaciju. Kod ispitanika s nižim rezultatom na skali Neuroticizma došlo je do promjene u simpatičkoj aktivnosti sukladno izraženim emocijama ; kod ispitanika koji su izražavali negativne emocionalne ekspresije došlo je do povećanja simpatikusa a do smanjenja kod onih koji su u manjoj mjeri izražavali emocije. Ispitanici kod kojih je na licu bila prisutna manja količina emocija a imali su povišene rezultata na skali Neuroticizma, došlo je do povećanja aktivacije simpatikusa prilikom gledanja negativnog filmskog isječka dok je kod onih koji su u većoj mjeri iskazivali emocije došlo do smanjenja simpatičke reakcije. Pronađena je i značajna interakcija emocionalnih izraza lica i crte ekstraverzije na aktivaciju parasimpatikusa. Ekstraverti koji su u manjoj mjeri pokazivali emocije prilikom gledanja negativnog filmskog isječka reagirali su smanjenjem parasimpatičke aktivacije dok je porast bio je prisutan kod onih koji su u većoj mjeri pokazivali emocije. Kod osoba sniženih rezultata na skali ekstraverzije obrazac je bilo obrnut. Rezultati su interpretirani u kontekstu odnosa povišene emocionalne ekspresivnosti i aktivacije autonomnog živčanog sustava, kao i u kontekstu strategija regulacije emocija.
Vrsta sudjelovanja: Predavanje
Vrsta prezentacije u zborniku: Sažetak
Vrsta recenzije: Međunarodna recenzija
Projekt / tema: 009-0092660-2658
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Puni text rada: 655979.STuP_2013.pdf (tekst priložen 20. Stu. 2013. u 10:48 sati)
URL Internet adrese: http://www.psihologija.edu.rs/skup/STuP_2013.pdf
Upisao u CROSBI: Asmir Gračanin (agracanin@ffri.hr), 20. Stu. 2013. u 10:48 sati