Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 673629

Disertation

Author: Kraljić, Klara
Title: Utjecaj parametara proizvodnje na karakteristike repičinoga ulja s područja Republike Hrvatske
( Influence of the production parameters on the characteristic of rapeseed oil from Croatia )
Type: doctoral thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 17.05.
Year: 2013
Page: 154
Mentor: Škevin, Dubravka
Keywords: repičino ulje; masne kiseline; steroli; tokoferoli; fenoli; kanolol; fenilindan
( rapeseed oil; fatty acids; sterols; tocopherols; polyphenols; canolol; phenylindane )
Abstract:
Cilj ovog istraživanja bio je odrediti svojstva repičinoga ulja proizvedenoga iz kultivara koji se uzgajaju na području Republike Hrvatske, te odrediti utjecaj načina proizvodnje sirovoga ulja kao i procesa rafinacije na kvalitetu, sastav masnih kiselina, udio bioaktivnih komponenata te na oksidacijsku stabilnost repičinoga ulja. Rezultati su pokazali kako je udio dominantnih masnih kiselina, sastav i udio sterola, karotenoida i tokoferola odlika pojedinog kultivara, a klimatske prilike značajno utječu na varijaciju rezultata navedenih parametara. U početnoj fazi razvoja sjemena stresni uvjeti uzrokuju smanjenje udjela karotenoida i α- tokoferola, ali povećanu sintezu plastokromanola-8 i fenolnih spojeva. Način proizvodnje ulja značajno utječe na udio i sastav negliceridnih spojeva repičinoga ulja. Kondicioniranjem sjemena znatno se povećava udio sterola i pigmenata, γ- tokoferola i ukupnih tokoferola. Najzastupljeniji fenolni spoj je kanolol čiji se udio kondicioniranjem povećava do 56 puta. Ulja proizvedena ekstrakcijom organskim otapalom sadrže više sterola i α-tokoferola u odnosu na ulja proizvedena prešanjem. Rafinacijom repičinoga ulja smanjuje se udio sterola, tokoferola, a posebno fenola, dok kanolol u potpunosti nestaje. Međutim, tijekom rafinacije dolazi do sinteze fenilindana, specifičnog spoja rafiniranoga jestivoga repičinoga ulja koji se odlikuje snažnim antioksidacijskim djelovanjem.
Project / theme: 058-0580696-0704
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Klara Kraljić (kkraljic@pbf.hr), 7. Sij. 2014. u 09:28 sati