Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 743356

Journal

Authors: Prijić-Samaržija, Snježana
Title: Epistemičko opravdanje demokracije: epistemička vrijednost proceduralne pravičnosti
( Epistemic Justification of Democracy: Epistemic value of procedural fairness )
Source: Prolegomena (1333-4395) 13 (2014), 2; 373-392
Paper type: article
Keywords: Deliberativna demokracija; epistemičke vrijednosti; pragmatizam; proceduralizam; socijalna epistemologija; veritizam
( delibartive democracy; epistemic values; pragmatism; proceduralism; social epistemology; veritism )
Abstract:
U novijim raspravama unutar socijalne epistemologije, ali i među filozofima politike sve češće se otvara pitanje epistemičkog opravdanja demokracije koje bi, pored etičkog i političkog opravdanja, trebalo biti nužan uvjet demokratskog legitimiteta. U članku sam usredotočena na pitanje epistemičkog opravdanja deliberativne ili raspravne demokracije, odnosno, na pitanje na koji način rasprava u procesu donošenja odluka poboljšava kvalitetu odluka. Tri su dominantna pristupa odgovoru na ovo pitanje: (i) proceduralistički, (ii) veritistčki, (iii) pragmatistički. Temeljni je cilj rada pokazati da proceduralna pravičnost demokratske rasprave sama po sebi, unatoč etičkoj i političkoj opravdanosti, ne jamči epistemičku kvalitetu odluka te da veritistički ili pragmatistički kriteriji trebaju biti na neki način obuhvaćeni pozicijom epistemičkog proceduralizma. Naime, bez uključivanja neke vrste epistemičkih standarda neovisnih od procedure same, epistemički proceduralizam uopće i ne nudi epistemičko opravdanje demokracije jer ili revidira pojam epistemičkih vrijednosti kao takvih ili ih reducira na političke i etičke.
Original language: hrv
Citation databases: Current Contents Connect (CCC)
Scopus
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Category: Znanstveni
URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=191540
URL cjelovitog rada:
Google Scholar: Epistemičko opravdanje demokracije: epistemička vrijednost proceduralne pravičnosti
Contrib. to CROSBI by: Snježana Prijić-Samaržija (prijic@uniri.hr), 20. Pro. 2014. u 19:12 sati