Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 752468

Časopis

Autori: Jelić, Margareta; Ištok-Novak, Maja
Naslov: Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe
( Self-presentation tactics of men and women depending on the closeness of the target person )
Izvornik: Suvremena psihologija (1331-9264) 17 (2014), 2; 135-148
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: samopredstavljanje; bliskost; obrambene taktike; asertivne taktike
( self-presentation; closeness; defensive tactics; assertive tactics )
Sažetak:
Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u korištenju taktika samopredstav- ljanja s obzirom na bliskost ciljne osobe te rod sudionika. U istraživanju je sudjelovalo 219 zagrebačkih studenata i studentica različitih studijskih usmjerenja. Svaki sudionik je ispunjavao tri verzije upitnika taktika samopredstavljanja (Self-Presentation Tactics Scale ; SPT ; Lee i sur., 1999) pri čemu su se razlikovale upute za svaku verziju. Prva se odnosila na komunikaciju s bliskim prijateljem kojeg poznaju dugi niz godina, druga sa strancem kojeg su upravo upoznali i s kojim ne očekuju odnos, te s kolegom ko- jeg su upravo upoznali na predavanju i s njim očekuju odnos u budućnosti. Rezultati višesmjerne analize varijance za miješani nacrt pokazuju da muškarci značajno češće od žena koriste umiljavanje, zastrašivanje, pripisivanje zasluga sebi i kritiziranje kao taktiku samopredstavljanja. Taktike samootežavanje i umiljavanje najviše se koriste u situaciji komuniciranja s osobom s kojom se očekuje odnos u budućnosti, a najmanje prema bliskom prijatelju. Taktika isprike najčešće se koristi prema bliskom prijatelju, a najmanje prema strancu s kojim se ne očekuje odnos u budućnosti. Taktike oprav- davanje, ograđivanje i predstavljanje uzora jednako često se koriste u situaciji komu- niciranja s bliskim prijateljem i s osobom s kojom se očekuje odnos u budućnosti, dok se značajno manje koriste prema strancu s kojim se ne očekuje odnos u budućnosti. Taktike zastrašivanje i kritiziranje podjednako se koriste u komunikaciji sa strancem s kojim se ne očekuje odnos i sa strancem s kojim se očekuje odnos u budućnosti, ali se značajno manje koriste u situaciji komuniciranja s bliskim prijateljem. Postoji inte- rakcija situacije i roda za taktiku samootežavanje. Ovim je istraživanjem po prvi put istražen odnos primjene različitih taktika samopredstavljanja i bliskosti ciljne osobe u našoj kulturi.
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL cjelovitog teksta:
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe
Upisao u CROSBI: Margareta Jelić (mjelic@ffzg.hr), 20. Vel. 2015. u 13:47 sati