Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 758791

Disertacija

Autor: Škalamera, Đani
Naslov: Sinteza, mehanizmi fotokemijskih reakcija nastajanja i biološka aktivnost benzenskih, naftalenskih i antracenskih kinon-metida
( Synthesis, photochemical reaction mechanisms of formation and biological activity of benzene, naphthalene and anthracene quinone methides )
Vrsta: doktorska disertacija
Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište: Sveučilište u Zagrebu
Mjesto: Zagreb
Datum: 16.04.
Godina: 2015
Stranica: 205
Mentor: Basarić, Nikola
Ključne riječi: kinon-metidi; Mannichovi derivati fenola; naftilfenol; antrol; fotosolvoliza; fotodehidratacija; fotodeaminacija
( quinone methides; Mannich derivatives of phenols; naphthylphenol; anthrol; photosolvolyses; photodehydration; photodeamination )
Sažetak:
U okviru ovog rada provedena je sinteza tri nove serije spojeva, prekursora kinon-metida (QM), koji su derivati benzena, naftalena i antracena. Istražena je fotoreaktivnost 2-hidroksimetilfenola (1) u čvrstom stanju pri 14 K, a za Mannichove derivate p-krezola, naftalenske i antracenske derivate u otopinama pri sobnoj temperaturi. Utvrđeno je da spoj 1 u čvrstom stanju pri 14 K fotodehidratacijom daje smjesu QM i benzokseta. Mehanizmi fotokemijskih reakcija kod ostalih spojeva studirani su preparativnim fotokemijskim reakcijama, praćenjem ovisnosti učinkovitosti reakcije fotometanolize o udjelu vode u metanolu, UV-vis i fluorescencijskom spektroskopijom te laserskom pulsnom fotolizom (LFP). Predložen je mehanizam fotodeaminacije u Mannichovim derivatima p-krezola, što do sad nije bilo opisano u literaturi. Rezultati dobiveni LFP mjerenjima pokazali su da se napadom nukleofila na bifunkcionalne QM generiraju novi QM, što je od osobitog značaja u biološkim sustavima zbog mogućnosti upotrebe spojeva za križno spajanje DNA. Struktura naftalenskih derivata osmišljena je tako da se ispita optimalan položaj supstitucije na naftalenskom kromoforu za najučinkovitiju reakciju fotodehidratacije. Utvrđeno je da do najučinkovitije reakcije dolazi kod 6-(2-hidroksi-2-adamantil)-2-(4-hidroksifenil)naftalena (12). Antracenski prekursori QM pripravljeni su višestupanjskom sintezom iz 2-aminoantrakinona. Fotogeneriranje QM iz antracenskih derivata zanimljivo je zbog potencijalne primjene u biološkim sustavima, s obzirom da kromofor apsorbira pri valnim duljinama >400 nm. Rezultati istraživanja s LFP su za 3-(difenilhidroksimetil)-2-antrol (16) pokazali da se fotogenerirani QM u prvom stupnju protonira dajući karbokation, koji potom reagira s nukleofilima. Antiproliferativno ispitivanje na humanim staničnim linijama karcinoma pokazalo je da 3-hidroksimetil-2-antrol (14) posjeduje znatno povećanu antiproliferativnu aktivnost uslijed ozračivanja, vjerojatno zbog generiranja reaktivnih QM.
Projekt / tema: 02.05/25, 098-0982933-2911
Izvorni jezik: HRV
Znanstvena područja:
Kemija
Upisao u CROSBI: Nikola Basarić (Nikola.Basaric@irb.hr), 21. Tra. 2015. u 10:06 sati