Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 775279

Časopis

Autori: Križanić, Valerija; Greblo, Zrinka; Knezović, Zvonimir
Naslov: Mjere osjetljivosti bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskoga sustava kao prediktori dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti
( Measures of Behavioral Inhibition and Activation System Sensitivity as predictors of Big Five Personality Traits )
Izvornik: Psihologijske teme (1332-0742) 24 (2015), 2; 305-324
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: bihevioralni inhibicijski i aktivacijski sustav; osobine ličnosti
( bihevioral inhibition and activation system; persinality traits )
Sažetak:
Gray (1987) je u teoriji osjetljivosti na potkrepljenja opisao tri hipotetska biološka sustava u mozgu, za koje je pretpostavio kako predstavljaju podlogu stabilnih obrazaca u doživljavanju i ponašanju. Među njima su najviše istraživani bihevioralni inhibicijski (BIS) i aktivacijski sustav (BAS) te su utvrđene relativno stabilne veze s dvjema dimenzijama ličnosti – neuroticizmom i ekstraverzijom. Skale Bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskog sustava Carvera i Whitea (1994) predstavljaju jedan od najčešće korištenih instrumenata za operacionalizaciju ovih konstrukata. BIS/BAS upitnik sadržava skalu osjetljivosti BIS-a, kojom se ispituju reakcije na pojavu ili anticipaciju kazne, odnosno averzivnog iskustva. Osjetljivost BAS-a operacionalizirana je pomoću tri podskale, koje zahvaćaju tri konceptualno različita, ali međusobno povezana konstrukta: BAS – Nagon, kojom se mjeri ustrajnost u ostvarivanju poželjnih ciljeva ; BAS – Traženje zabave, koja se odnosi na želju za novim nagrađujućim iskustvima i spremnost osobe da se uključi u potencijalno nagrađujuću situaciju te BAS – Osjetljivost na nagradu, koja ispituje pozitivne reakcije na pojavu ili anticipaciju nagrade. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati mogu li se na temelju mjera osjetljivosti bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskog sustava predviđati individualne razlike u osobinama ličnosti. U ovom su radu analizirani podatci 284 studentice, koje su ispunile prevedenu i adaptiranu verziju BIS/BAS skala te upitnik temeljen na petofaktorskom modelu ličnosti, IPIP-50. Eksploratornom je faktorskom analizom utvrđeno kako je faktorska struktura hrvatske verzije BIS/BAS skala usporediva s originalnim instrumentom. Rezultati regresijskih analiza pokazali su da je BIS značajan prediktor emocionalne nestabilnosti, dok BAS podskale pokazuju različite obrasce povezanosti s ispitanim osobinama ličnosti, što upućuje na važnost operacionalizacije BAS-a kao višedimenzionalnog konstrukta.
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
Puni text rada: 775279.7_Krizanic_i_sur_PT_24_2_2015_2.PDF (tekst priložen 27. Tra. 2016. u 18:52 sati)
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209682
URL cjelovitog teksta: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=209682
Google Scholar: Mjere osjetljivosti bihevioralnoga inhibicijskog i aktivacijskoga sustava kao prediktori dimenzija petofaktorskoga modela ličnosti
Upisao u CROSBI: Valerija Križanić (valerija.krizanic@gmail.com), 9. Ruj. 2015. u 08:23 sati