System error

error:  could not find component for path '.SAZETAK'
context: 
... 
586:  tekst => $podaci{prevodilac} &>
587:  <& .KRIJECI, krijeci => $podaci{kljucne_rijeci},
588:  kwords => $podaci{key_words},
589:  jezik => $podaci{jezik} &>
590:  <& .SAZETAK, sazetak => $podaci{sazetak} &>
591:  <& .INDEKSI, indices => $podaci{indices}, print => $print &>
592:  <& .POLJE, ime_polja => "$prijevod_ar[10]",
593:  tekst => $podaci{projekt} &>
594:  <& .POLJE, ime_polja => "$prijevod_ar[11]", tekst => $podaci{jezik} &>
... 
code stack:  /srv/www/crosbi/bib/prikazi-rad:590
/srv/www/crosbi/bib/prikazi-rad:329
/srv/www/crosbi/bib/autohandler:35
raw error


could not find component for path '.SAZETAK'


Trace begun at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1242
HTML::Mason::Request::comp('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x55bd0cc9a908)', '.SAZETAK', 'sazetak', 'U radu je prezentiran način i područja rada Centra za psihosocijalnu pomoć grada Zagreba i Zagrebačke županije koji djeluje od 1. lipnja 2000. godine. Prisutan je interdiscipinrani pristup, a u sklopu Centra djeluje ukupno 32 stručnjaka različitih profila (zdravstveni djelatnici, psiholozi, socijalni radnici, pravnici i defektolozi). Ovo poglavlje knjige sadrži sljedeće cjeline: uvod, uvjeti i metode rada (dežurstva, psihološko savjetovalište, grupni psihosocijalni tretman, savjetovalište za djecu, zdravstveno savjetovalište, pravno savjetovalište, mobilni PSP timovi, suradnja s udrugama, suradnja s medijima, timske sinteze, ) Rezultati (statistički podatci o vrsti obuhvaćenih stradalnika i vrsti intervencije). U završnom djelu opisani su neki konkretni primjeri iz prakse Centra.') called at /srv/www/crosbi/bib/prikazi-rad line 590
HTML::Mason::Commands::__ANON__('podaci', 'HASH(0x55bd0cbc7768)', 'print', '') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::Subcomponent=HASH(0x55bd0cdad978)', 'podaci', 'HASH(0x55bd0cbc7768)', 'print', '') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1305
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, 'podaci', 'HASH(0x55bd0cbc7768)', 'print', '') called at /srv/www/crosbi/bib/prikazi-rad line 329
HTML::Mason::Commands::__ANON__('rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x55bd0cdc2be8)', 'rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1301
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 958
HTML::Mason::Request::call_next('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x55bd0cc9a908)') called at /srv/www/crosbi/bib/autohandler line 35
HTML::Mason::Commands::__ANON__('rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 138
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x55bd0c6b8878)', 'rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1303
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1295
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'rad', 776294) called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 484
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 484
eval {...} at /usr/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 436
HTML::Mason::Request::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x55bd0cc9a908)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 165
HTML::Mason::Request::ApacheHandler::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x55bd0cc9a908)') called at /usr/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 831
HTML::Mason::ApacheHandler::handle_request('HTML::Mason::ApacheHandler=HASH(0x55bd0bc6abc8)', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x55bd0cc5f3e0)') called at (eval 26) line 8
HTML::Mason::ApacheHandler::handler('HTML::Mason::ApacheHandler', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x55bd0cc5f3e0)') called at -e line 0
eval {...} at -e line 0