Croatian scientific bibliography (CROSBI)Bibliographic record number: 787198

Disertation

Author: Miletić, Marina
Title: Određivanje sastava ugljikohidratne frakcije sekundarnih biljnih sirovina
( Determination of the composition of carbohydrate fraction in secondary plant raw materials )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 29.09.
Year: 2015
Page: 57
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: HPLC; Monomerni sastav; Prehrambena vlakna; Sekundarne biljne sirovine; Ugljikohidrati
( HPLC; Monomer composition; Dietary fiber; Secondary plant by-products; Carbohydrates )
Abstract:
U kontekstu rastućeg trenda iskorištavanja otpadne biljne biomase, u novije vrijeme se, posebice u industriji funkcionalne hrane, ističe potencijal složenih ugljikohidrata iz sekundarnih biljnih sirovina za proizvodnju funkcionalnih ugljikohidratnih frakcija, kao što su oligosaharidi s prebiotičkim svojstvima. Stoga je cilj ovoga rada bio odrediti sastav ugljikohidratne frakcije šest sekundarnih biljnih sirovina - pulpe šećerne repe, ljuske oraha, ljuske kakaovog zrna, ljuske crvenog luka, kore krumpira te mahune graška. Razvojem odgovarajuće analitičke metodologije u sekundarnim biljnim sirovinama određen je udjel sirove ugljikohidratne frakcije te udjel i sastav strukturnih polisaharida na temelju provedene karakterizacije sirove ugljikohidratne frakcije. Analiza makrokomponenata pokazala je dominantan udjel ugljikohidratne frakcije u suhoj tvari svih sirovina. Nestrukturni ugljikohidrati (glukoza, fruktoza, saharoza) određeni su u rasponu udjela suhe tvari od 0, 12% (ljuska kakaovog zrna) do 10, 38% (mahuna graška). Strukturni ugljikohidrati činili su većinu ugljikohidratne frakcije te su određeni kao topljiva i netopljiva vlakna. Korekcijom istih za udjel lignina određen je udjel strukturnih polisaharida, koji je iznosio 41, 89 - 66, 17% s.tv., ovisno o sirovini. HPLC analizom hidrolizata strukturnih ugljikohidrata, uz prethodnu PMP derivatizaciju, definiran je profil monosaharida za svaku sirovinu. Predložena metodologija i dobiveni rezultati ovoga rada omogućit će bolje planiranje daljnjih postupaka s ciljem izdvajanja i ponovnog korištenja ugljikohidratnih frakcija iz različitih sekundarnih biljnih sirovina.
Project / theme: SPECH-LRM, 9158
Original language: hrv
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Arijana Bušić (abusic@pbf.hr), 24. Stu. 2015. u 09:41 sati