Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 795292

Časopis

Autori: Matić, Jelena; Marušić, Iris; Baranović, Branislava
Naslov: Determinante matematičkog samopoimanja: Analiza rodnih univerzalnosti i specifičnosti
( Determinants of Students’ Mathematics Self- Concept: Analysis of Gender Universalities and Specificities )
Izvornik: Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje (1848-5189) 17 (2015), 4; 1103-1129
Vrsta rada: Izvorni znanstveni rad
Ključne riječi: matematička slika o sebi; ličnost; strah od matematike; rodne razlike
( math self-concept; personality; math anxiety; gender differences )
Sažetak:
Cilj istraživanja bio je razmotriti ulogu koju u objašnjenju matematičkog samopoimanja, osim uspjeha u matematici, imaju osobine ličnosti, matematička anksioznost, stereotipi o matematici kao muškom području i percepcija uloge i ponašanja nastavnika matematike. Istraživanje je provedeno na uzorku od 511 učenika 8. razreda iz 36 osnovnih škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Analiza doprinosa spomenutih prediktora napravljena je na rodno odijeljenim uzorcima. Hijerarhijskim regresijskim analizama utvrđeni su pojedinačni doprinosi varijabli i ukupni doprinos prediktora objašnjenju varijance matematičkog samopoimanja učenika (R = 0.63) i učenica (R = 0.72). Uspjeh u matematici najsnažnija je odrednica matematičkog samopoimanja obiju rodnih skupina. Ličnost, točnije, savjesnost rodno je specifična determinanta koja doprinosi objašnjenju varijance matematičkog samopoimanja učenica, ali ne i učenika. Obrnuto vrijedi za stereotipe o matematici koji su se pokazali rodno specifičnom determinantom samopoimanja učenika. Strah od matematike, percepcija uloge i ponašanja nastavnika rodno su univerzalne odrednice. Rezultati mogu doprinijeti utemeljenom planiranju i primjeni univerzalnih i specifičnih intervencija za poboljšanje matematičkog samopoimanja učenica i učenika. (The aim of the research was to examine the role that personality variables, mathematics anxiety, stereotypes about mathematics as a male domain and the perception of mathematics teachers’ role and behaviour have in explaining students’ mathematics self-concept, over and above the information about their mathematics success. The participants were 8th grade students from 36 primary schools from Zagreb and the Zagreb County (N=511). The analysis of the contribution of the above-mentioned predictors was conducted on male and female samples separately. Hierarchical regression analyses revealed the contributions of individual variables and the overall contribution to the explanation of boys’ (R=0.63) and girls’ (R=0.72) mathematics self- concept. Mathematics success was the strongest determinant of mathematics self-concept for both gender groups. Personality, i.e. conscientiousness was the gender-specific determinant that only contributed to the explanation of girls’ mathematics self- concept. The opposite was true for stereotypes about mathematics. Mathematics anxiety and the perception of teachers’ role and behaviour were gender-universal determinants. The findings can serve to inform evidence-based planning and implementation of both gender universal and specific interventions for the enhancement of mathematics self- concept.)
Projekt / tema: 100-1001677-0938
Izvorni jezik: hrv
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
Social Science Citation Index (SSCI) (sastavni dio Web of Science Core Collectiona)
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija,Pedagogija
URL Internet adrese: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=223483
Broj citata:
Altmetric:
DOI: 10.15516/cje.v17i4.1434
URL cjelovitog teksta:
Google Scholar: Determinante matematičkog samopoimanja: Analiza rodnih univerzalnosti i specifičnosti
Upisao u CROSBI: Jelena Matić (matic@idi.hr), 20. Sij. 2016. u 16:34 sati
Napomene:
Rad je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku./ Both Croatian and English version of the paper is available.