Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 819187

Časopis

Autori: Capan, Marko; Sindik, Joško
Naslov: SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIZACIJA KOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
( SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND VICTIMISATION AT POLICE OFFICERS )
Izvornik: Kriminalističke teme (1512-5505) 15 (2015), 3-4; 21-36
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: rod; prikrivena viktimizacija; policijski službenici; viktimizacija kaznenim djelom i prekršajem
( gender; hidden victimization; police officers; victimization of crime and misdemeanor )
Sažetak:
Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Članak se bavi u Hrvatskoj rijetko istraživanom prijavljenom i prikrivenom viktimizacijom policijskih službenika u odnosu na neka njihova sociodemografska obilježja. Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj istraživanja bio je utvrditi odnose varijabli prijavljene i prikrivene viktimizacije policijskih službenika s odabranim sociodemografskim obilježjima (broj djece, veličina grada, duljina radnog staža, stupanj stručne spreme i dob). Drugi cilj istraživanja bio je utvrditi rodne razlike u varijablama vezanim uz viktimizaciju policijskih službenika. Metodologija/Dizajn: Korelacijskim usporednim istraživanjem ispitan je namjerni uzorak ispitanika koji je obuhvatio skoro cijelu populaciju izvanrednih studenata: policijskih službenika kroz pet studijskih godina u akademskoj godini 2013./2014. na Visokoj policijskoj školi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (N=241). U prikupljanju podataka korišten je posebno sastavljen upitnik. Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja rada su pozitivno selekcioniran neslučajni uzorak ispitanika, kao i činjenica da upitnik možda nije obuhvatio sve relevantne faktore vezane uz viktimizaciju policijskih službenika. Rezultati/Nalazi: Rezultati su pokazali da postoje rodne razlike u doživljaju viktimizacije i trajanju posljedica viktimizacije. Čestina oba istraživana oblika viktimizacija povezana su s dobi, veličinom grada i stručnom spremom policijskih službenika. Generalni zaključak: Rezultati istraživanja i praksa reflektiraju važnost promjene svijesti policijskih službenika u percepciji vlastite viktimizacije. Opravdanost istraživanja/rada: Razumijevanje potrebe češćeg prijavljivanja viktimizacije može biti smjernica za stručno osmišljavanje uspješnih modela njene prevencije.
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Sociologija,Psihologija,Pedagogija
URL Internet adrese: http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/94/pdf
http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt
URL cjelovitog teksta:
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIZACIJA KOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Upisao u CROSBI: Joško Sindik (josko.sindik@inantro.hr), 1. Lip. 2016. u 16:14 sati