Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Pregled bibliografske jedinice broj: 822863

Časopis

Autori: Šimić, Nataša; Rupić, Lucijana; Gregov, Ljiljana; Nikolić, Matilda
Naslov: SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVA
( COPING WITH MOBBING AND ITS PERCEPTION IN NURSES OF DIFFERENT AGES AND WORK EXPERIENCE )
Izvornik: Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini (0350-6886) 57 (2015), 4; 305-318
Vrsta rada: članak
Ključne riječi: mobing; suočavanje s mobingom; stres; medicinske sestre; radno iskustvo
( mobbing; strategies for coping with mobbing; stress; nurses; work experience )
Sažetak:
Neki od stresora u radnom okolišu medicinskih sestara, koji mogu pogodovati pojavi mobinga, su stalna briga za pacijente, smjenski i timski rad, poslovi rizični za zdravlje i sl. Polazeći od ranijih istraživanja za očekivati je različite oblike mobinga na radnim mjestima medicinskih se stara, kao i primjenu različitih strategija suočavanja s ovim stresorom koje u dosadašnjim studijama nisu istraživane. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati vrste mobinga, kao i načine suočavanja s mobingom medicinskih sestara različite dobi i radnog iskustva. U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre (N=171) zaposlene u Općoj bolnici u Zadru, Ši beniku i Kliničkom bolničkom centru Split. U svrhu ovog istraživanja konstruirani su upitnici za ispitivanje mobinga i načina suočavanja s mobingom koje su ispunjavale sudionice različite dobi i radnog staža. Dobiveni rezultati pokazali su 4-faktorsku strukturu upitnika mobinga koja je inter pretirana kao napadi na radnu domenu, napadi na osobnost i ismijavanje, seksualna uznemiravanja i pokušaji izolacije. Faktorskom analizom upitnika suočavanja s mobingom dobivena su 4 faktora koji se odnose na suočavanje usmjereno na problem i emocije, traženje podrške kolega i obitelji. Sudionice s radnim stažom od 10 do 20 godina češće su doživljavale napade na radnu domenu i pokušaje izolacije od sudionica s kraćim i duljim radnim stažom. Strategija usmjerena na emo cije predstavlja oblik suočavanja koji se podjednako primjenjuje neovisno o tome o kojoj se vrsti mobinga radi. Podrška obitelji se najčešće traži kada je riječ o napadu na radnu domenu, dok je podrška kolega značajno povezana sa seksualnim uznemiravanjem.
Izvorni jezik: HRV
Rad je indeksiran u
bazama podataka:
Scopus
Kategorija: Znanstveni
Znanstvena područja:
Psihologija
URL Internet adrese: http://www.doaj.org
http:// www.doaj.org
URL cjelovitog teksta: http://www.doaj.org
Časopis izlazi u samo elektroničkom izdanju: NE
Google Scholar: SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVA
Upisao u CROSBI: Nataša Šimić (nasimic@unizd.hr), 21. Lip. 2016. u 15:38 sati